Bonair

Bonair Spółka Akcyjna

Bonair SA istnieje od 1991 roku, projektuje i tworzy aplikacje dedykowane, wdraża systemy wspierające zarządzanie (ERP, CRM, BI), monitorowanie i optymalizację produkcji (MES), specjalizuje się w integracji aplikacyjnej i systemowej oraz dostarcza infrastrukturę sprzętowo-systemową (m.in. serwerową, dostępową i sieciową). 

Od 2004 roku posiada certyfikat ISO 9001:2000, a systemem zarządzania jakością objęte są wszystkie procesy w firmie związane z obsługą klientów oraz wytwarzaniem oprogramowania.

Bonair

Bonair

Dostawca

Producent

Rzymowskiego 34
02-697 Warszawa

+48 22 549 65 50

_

info@bonair.com.pl

www.bonair.com.pl/

Wytwarzane systemy informatyczne

Wdrażane systemy informatyczne

Wybrani klienci

Świadczone usługi