White Paper

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

IFS dla elastycznych przedsiębiorstw

IFS zostało założone w 1983 roku przez pięciu studentów uniwersytetu w Linköping. Marzyli oni o założeniu firmy, która różniłaby się od innych – przyjaznej dla pracowników i która byłaby prawdziwym partnerem dla klientów.

IFS Applications dla sektora górniczego i wydobywczego

Przedsięwzięcia realizowane przez sektor górniczy i surowcowy charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka na każdym ich etapie, od poszukiwań surowców aż po eksploatację złóż, likwidację wyrobisk i kopalń oraz rekultywację obszarów powydobywczych.

IFS Applications - Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa

Zarządzanie majątkiem – tu się wszystko zaczęło. To nasz „matecznik” – przez ponad 25 lat udoskonaliliśmy nasze umiejętności i technologie w obszarze, który dumnie nazywamy własnym podwórkiem.

IFS Applications dla Przedsiębiorstw Wodno-Kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwa z sektora wodno-kanalizacyjnego na co dzień stają wobec konieczności szybkiej i właściwej reakcji na wiele czynników charakterystycznych dla tej branży. Usługi w zakresie dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, realizowane dla masowych odbiorców, wymagają szczególnej dbałości o ich jakość, zapewnienie ciągłości, a także utrzymanie sprawności urządzeń, sieci wodociągów i kanalizacji.

Innowacje w zakresie usług serwisowych

Przypomnijmy sobie, jak biznes wyglądał pięć lat temu? Spróbujmy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał za pięć lat? Łatwo zauważyć postępujące w czasie zmiany, modyfikacje założeń i sposobów działania.
Być może dziś część pracowników firmy wykonuje swoje codzienne obowiązki w terenie. Kolejna grupa realizuje projekty w siedzibie klienta, a w firmie jest właśnie uruchamiane centrum telefonicznej obsługi klientów.