Queris CMMS

Queris CMMS

Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa| EAM

Zarządzanie nieruchomościami | PMS

Zarządzanie utrzymaniem ruchu | CMMS

System Queris CMMS jest polskim oprogramowaniem dla działów utrzymania ruchu oraz zarządców majątkiem przedsiębiorstwa. Jego funkcjonalność obejmuje obszary systemów CMMS jak i EAM. Narzędzie firmy Queris to polski produkt, który pomaga lepiej zorganizować pracę, a także znacząco podnieść wydajność produkcji.

Queris CMMS jest w pełni dostosowany do integracji z innymi rozwiązaniami. Bogata funkcjonalność pozwala wdrożyć i realizować koncepcję prewencyjnego utrzymania ruchu, która owocuje skróceniem czasu przestojów, automatycznymi powiadomieniami, szybszymi reakcjami na awarie, optymalizacją zapasów części zamiennych, czy wreszcie większą efektywnością produkcji i redukcją kosztów.

Queris

Queris

Dostawca

Producent

Ceramiki 37
41-945 Piekary Śląskie

+48 32 390 81 70

queris@queris.pl

www.queris.pl