Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Rośnie znaczenie zarządzania majątkiem

Każda organizacja, czy przedsiębiorstwo, niezależnie od charakteru swojej działalności, posiada lub dysponuje majątkiem. Majątek przedsiębiorstwa tworzą wszystkie aktywa trwałe i obrotowe, czyli:  

  • aktywa trwałe, tj. wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, środki trwałe, finansowy majątek trwały, inwestycje długoterminowe;
  • aktywa obrotowe, tj. zapasy, materiały, produkcja niezakończona (półprodukty i produkcja w toku), produkty gotowe (wyroby gotowe, usługi), towary;
  • należności krótkoterminowe;
  • finansowy majątek obrotowy, tj. papiery wartościowe i środki pieniężne.

Ponad 300 milionów litrów wody dziennie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (MPWiK w m.st. Warszawie S.A.) zaopatruje w wodę mieszkańców stolicy i okolic. Każdego dnia do miejskiej sieci trafia ponad 300 milionów litrów wody. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. obsługuje sieć wodociągową i kanalizacyjną o łącznej długości ok. 6600 kilometrów. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług w przedsiębiorstwie wykorzystuje się najnowocześniejsze technologie.

Woda dla warszawiaków jest obecnie produkowana przez trzy stacje uzdatniania wody: SUW „Filtry”, SUW „Praga” oraz Zakład Północny. Dwie pierwsze czerpią wodę spod dna Wisły za pomocą kilku ujęć przy wykorzystaniu procesu infiltracji, czyli filtrowania wody rzecznej przez pokłady piasków zalegających na dnie Wisły nad warstwą nieprzepuszczalnych iłów. W ten sposób wykorzystany zostaje pierwszy, naturalny proces uzdatniania wody. Zakład Północny, zaopatrujący w wodę północne dzielnice lewo- i prawobrzeżnej Warszawy, ujmuje wodę powierzchniową z Jeziora Zegrzyńskiego.

Mobilność, specjalizacja, analityka - najważniejsze wyzwania w rozwoju ERP

Z Alastairem Sorbie, prezesem korporacji IFS, rozmawia Barbara Mejssner

Jaka jest obecna dynamika rynku rozwiązań ERP na świecie? Co się zmienia na rynku w porównaniu do poprzednich lat? Jak wygląda sytuacja w Europie Środkowej i Wschodniej? Jak rynek polski wypada na tle rynków regionalnych i globalnych?

Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych rynek aplikacji biznesowych wykazywał w 2013 r. powolny, ale stały rozwój na poziomie ok. 5%. Według prognoz firmy Gartner rozwój rynku rozwiązań ERP utrzyma się na tym poziomie także w 2014 r. Polska była pierwszym krajem poza Skandynawią, gdzie firma IFS rozpoczęła działalność. Pierwszym klientem IFS na polskim rynku była Elektrownia Łaziska, należąca obecnie do TAURON Wytwarzanie SA. Teraz IFS Poland jest jednym z głównych dostawców systemów ERP dla sektora energetyki wytwórczej. Nasz oddział w Polsce, obsługujący 215 klientów, ma dla korporacji IFS duże znaczenie, a Polska jest dla nas jednym z ważniejszych rynków w Europie. Zespół konsultantów IFS Poland posiada unikatowe kompetencje dotyczące różnych branż, a firma zdobyła uznanie klientów nie tylko w sektorze energetyki i użyteczności publicznej, ale także w przemyśle, np. obróbce stali, produkcji maszyn czy branży meblarskiej.