Centrum wiedzy

Klasa: EAM | Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego o rozwiązaniach informatycznych klasy EAM (Enterprise Assets Management). Poznaj systemy informatyczne EAM. Dowiedz się kim są dostawcy EAM. Codziennie nowe informacje, interesujące materiały oraz dane nt. rynku EAM w Polsce. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją i pomocą w podejmowanych przez Ciebie decyzjach IT.

System EAM

Systemy EAM (często wymiennie nazywane systemy CMMS) to klasa aplikacji informatycznych służąca do zarządzania aktywami przedsiębiorstwa. System zarządzania majątkiem (system CMMS) to technologia informatyczna, która służy do rejestrowania nieruchomości, środków trwałych, wyposażenia, pojazdów oraz zarządzania nieruchomościami, powierzchniami i najemcami, obsługi utrzymania ruchu (gospodarka remontowa), serwisu, magazynu i inwentaryzacji.

Rodzaje EAM

Pośród wielu rodzajów systemów EAM, wyróżnić należy:

 • Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa EAM [Enterprise Assets Management]
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu CMMS [Computerized Maintenance Management Systems]
 • Zarządzanie nieruchomościami PMS [Property Management Systems]
Zastosowanie EAM

Systemy EAM (w tym system CMMS i oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami) powinny być wykorzystywane w przedsiębiorstwach i organizacjach posiadających znaczącą wartość lub ilość majątku własnego lub świadczących usługi zarządzania majątkiem dla innych organizacji. Wdrożenia systemów do zarządzania majątkiem (systemów CMMS i zarządców nieruchomości) mogą dotyczyć takich obszarów jak np.:

 • utrzymywanie rejestru nieruchomości, środków trwałych oraz pojazdów,
 • zarządzanie nieruchomościami (Facility Management),
 • zarządzanie długofalową wartością nieruchomości (Asset Management),
 • zarządzanie najemcami, klientami, umowami, obciążeniami (Property Management),
 • zarządzanie powierzchniami i przeprowadzkami (Space Management),
 • zarządzanie utrzymaniem ruchu (Maintenance Management, CMMS system, ang. Computerized Maintenance Management Systems).
Korzyści z EAM

Do podstawowych korzyści z wdrożenia systemu EAM (CMMS) zaliczyć należy:

 • dostęp do danych o nieruchomościach, majątku trwałym i obrotowym oraz pojazdach (flota) w całym przedsiębiorstwie,
 • zdefiniowanie i realizowanie usług służących do obsługi majątku,
 • planowanie i realizacja remontów,
 • obsługa incydentów (zgłoszeń serwisowych),
 • zarządzanie częściami zamiennymi,
 • koszty utrzymania majątku,
 • analizy, raporty i wskaźniki KPI.

Artykuły

Ponad 300 milionów litrów wody dziennie

Ponad 300 milionów litrów wody dziennie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (MPWiK w m.st. Warszawie S.A.) zaopatruje w wodę mieszkańców stolicy i okolic. Każdego dnia do miejskiej sieci trafia ponad 300 milionów litrów wody. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. obsługuje sieć wodociągową i kanalizacyjną o łącznej długości ok. 6600 kilometrów. W celu zapewnienia wysokiej jakości...

Mobilność, specjalizacja, analityka - najważniejsze wyzwania w rozwoju ERP

Mobilność, specjalizacja, analityka - najważniejsze wyzwania w rozwoju ERP

Z Alastairem Sorbie, prezesem korporacji IFS, rozmawia Barbara MejssnerJaka jest obecna dynamika rynku rozwiązań ERP na świecie? Co się zmienia na rynku w porównaniu do poprzednich lat? Jak wygląda sytuacja w Europie Środkowej i Wschodniej? Jak rynek polski wypada na tle rynków regionalnych i globalnych?Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych rynek aplikacji...

Katalog rozwiązań

Case Studies

White Papers

IFS Applications dla sektora górniczego i...

Przedsięwzięcia realizowane przez sektor górniczy i surowcowy charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka na każdym ich etapie, od poszukiwań...

Innowacje w zakresie usług serwisowych

Przypomnijmy sobie, jak biznes wyglądał pięć lat temu? Spróbujmy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał za pięć lat? Łatwo zauważyć...