White Paper

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

IFS APPLICATIONS - Zarządzanie relacjami z klientami

Kiedy klient nawiązuje kontakt z firmą, jej pracownicy, bez względu na to, w jakim dziale pracują, powinni mieć dostęp do najważniejszych danych umożliwiających udzielenie klientowi odpowiedzi na jego pytania. Jeśli tak nie jest, firma powinna zastanowić się nad rozwiązaniem w zakresie zarządzania relacjami z klientami (CRM), które skupia procesy realizowane w firmie, stanowiąc wspólną platformę kontaktów z klientami.