SyKOF CRM

SyKOF CRM

Zarządzanie relacjami z klientami | CRM

System ERP SyKOF usprawnia ewidencję kontaktów z odbiorcami, ewidencję zapytań ofertowych, tworzenie kalkulacji i ofert oraz planowanie i raportowanie działań dotyczących zarówno pojedynczych klientów, jak i grup konsumentów.

System umożliwia definiowanie spersonalizowanych cenników i tabel upustów dla poszczególnych odbiorców lub grup odbiorców. Procesy zamawiania i sprzedaży mogą być realizowane na urządzeniach mobilnych, a dokumenty sprzedaży automatycznie generowane i przesyłane do kontrahentów w postaci elektronicznej.

Sykom

Sykom

Dostawca

Producent


Funkcjonalności

Specyfikacja

Przeznaczenie

Wdrożenia