Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

CRM - wystaw obecnego klienta na pierwszy plan

Czy potrafisz zaangażować swoich obecnych klientów do dalszych kontaktów z Tobą i Twoją usługą lub produktem? Pozyskanie nowego klienta jest kilkukrotnie droższe od aktywizacji nowego. Nie każdy biznes wykorzystuje ten fakt. Sprawdź, jak z CRM możesz zaangażować swoich obecnych klientów.


Siła obecnego klienta


Powód, dla którego pozyskanie sprzedaży u obecnego klienta jest tańsze niż u nowego, jest prozaiczny. Przede wszystkim, skoro coś już u Ciebie kupił, częśc decyzji zakupowej, opartej na zaufaniu została już podjęta (zakładamy, że klient nie zraził się do Twojego produktu/usługi po pierwszym kontakcie). Poznał Cię, a Twoim zadaniem jest jedynie zachęcenie go do ponownego zakupu. Ponieważ nie musisz zgadywać kim jest i masz już jakieś dane, jest to tańsze.


Jak skłonić pracowników do korzystania z CRM?

Co jest największą bolączką systemów wspierajacych działanie przedsiębiorstw? Prawdopodobnie pracownicy, którzy niechętnie podchodzą do zmian i widzą w korzystaniu z nich tylko dodatkową pracę. Nie zrzucajmy jednak na nich winy. Zamiast tego zastanówmy się, co możemy zrobić, aby to zmienić.


Skłanianie to nie zmuszanie


Celowo mówimy tutaj o skłanianiu. To, że zmusisz pracowników karami do korzystania z CRM (np. poprzez kary finansowe za niewpisywanie danych), niczego nie zmieni. Działający system CRM to nie taki, w którym ludzie działają z przymusu, ale taki, który daje im i w konsekwencji Tobie, wymierne korzyści. Czy to w ogóle jest możliwe?


Kluczowe wyzwania branży obróbki metali wspierane przez oprogramowanie biznesowe

Producenci związani z przemysłem metalowym stają w obliczu ustawicznej presji podnoszenia sprawności biznesowej.


Wysoka wrażliwość na zmiany w wysokości cen rynkowych, zmienne koszty surowców, krótsze cykle życia produktów, konieczność podnoszenia ich jakości oraz dodatkowe usługi serwisowe powodują ciągłe obniżanie marż. W tej sytuacji wielu producentów rozszerza tradycyjny zakres działalności i szuka nowych możliwości – niektórzy na nowych i nieznanych rynkach, inni skupiają się na podniesieniu swojej wydajności. Inicjatywy związane z produkcją odchudzoną skłaniają producentów do przemodelowania swoich procesów, począwszy od tych bezpośrednio na halach produkcyjnych, aż po procesy związane z rozbudowanym łańcuchem dostaw.


Business Intelligence napędza zmiany w sprzedaży.

Zmieniające się otoczenie biznesowe wpływa na przedsiębiorstwa. Oczekują one zwiększenia sprzedaży i wydajności oraz zmniejszenia kosztów. Wobec technologii, która jest możliwa do wykorzystania nawet przez małe przedsiębiorstwa dzięki przeniesieniu jej w chmurę, to nie tylko potrzeba, ale wręcz konieczność. W jaki sposób Business Intelligence zmienia sprzedaż?


Szansa na zysk


Jak dane zmieniają sprzedaż i pozwalają zwiększać produktywność? Jako przykład mogą posłużyć nowoczesne szpitale. Choć jak cała służba zdrowia, zmaga się z nieefektywnością, wykorzystują innowacyjne technologie, pozwalające im być skutecznymi w wielu dziedzinach. Wykorzystanie protokołów medycznych, mocy komputerów i zarządzania bazami danych pozwoliło na stworzenie spersonalizwoanych planów leczenia w oparciu o zmienne dane. Jeśli pacjent jest mężczyzną/kobietą o określonej narodowości z cukrzycą lub bez, dopasowuje się do niego plan leczenia. Problemy sercowe mogą być rozpoznawane na podstawie wzorców historycznych.


Przekładając to na sprzedaż, można wykorzystać określone plany sprzedażowe dla niestandardowych sytuacji w sprzedaży.


CRM się nie sprawdza? Być może problemem są dane?

Zbliża się koniec roku. Przedsiębiorstwa zaczynają patrzeć w przyszłość. Także pod względem finansowym. Zacznają szukać efektywności operacyjnej i sposobób na cięcie kosztów oraz rzeczy, które nie przynoszą korzyści. W tym momencie wzrok często kierowany jest na CRM. Czy słusznie?


Straty

Największy odpływ produktywności może kryć się w systemie CRM. Pierwszą myślą jest więc rezygnacja z czegoś, co nie przynosi zysku. Może jednak należy spojrzeć na to z innej strony?