White Paper

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Łatwość tworzenia raportów zarządczych dzięki narzędziom analitycznym QlikView

QlikView stwarza nieskończenie wiele możliwości wykonywania zapytań ad hoc w niehierarchicznej strukturze danych. Jest to możliwe dzięki technologii AQL (Associative Query Logic) - która w sposób automatyczny szuka powiązań miedzy wartościami w wewnętrznej bazie danych QlikView.

IFS APPLICATIONS - Produkcja maszynowa

Niezależnie od produktu − sprzęt budowlany, urządzenia wykorzystywane w procesach produkcyjnych czy złożone komponenty wykorzystywane przez producentów OEM we własnej produkcji — IFS Applications pozwala sprostać wymaganiom stawianym przez klientów. System firmy IFS to kompletne rozwiązanie dla producentów maszyn zorientowane na zarządzanie cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management, PLM) przy wsparciu projektowania i zarządzania projektem, zarządzania produkcją mieszaną i obsługą posprzedażną. 

IFS Applications dla sektora górniczego i wydobywczego

Przedsięwzięcia realizowane przez sektor górniczy i surowcowy charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka na każdym ich etapie, od poszukiwań surowców aż po eksploatację złóż, likwidację wyrobisk i kopalń oraz rekultywację obszarów powydobywczych.

IFS APPLICATIONS - Zarządzanie relacjami z klientami

Kiedy klient nawiązuje kontakt z firmą, jej pracownicy, bez względu na to, w jakim dziale pracują, powinni mieć dostęp do najważniejszych danych umożliwiających udzielenie klientowi odpowiedzi na jego pytania. Jeśli tak nie jest, firma powinna zastanowić się nad rozwiązaniem w zakresie zarządzania relacjami z klientami (CRM), które skupia procesy realizowane w firmie, stanowiąc wspólną platformę kontaktów z klientami.