SyKOF BI VITIS

SyKOF BI VITIS

Zarządzanie wynikami biznesowymi | BPM

System VITIS jest narzędziem służącym do analizy funkcjonowania głównych obszarów działalności firmy. Jest to autorskie rozwiązanie klasy Business Intelligence, stworzone z myślą o wykorzystaniu gromadzonych w systemach informatycznych firmy danych, poprzez przekształcanie ich w informacje.

Z informacji tych uzyskujemy konkretną wiedzę na temat zachodzących w przedsiębiorstwie procesów. Posiadanie tej wiedzy przynosi decydentom ogromne korzyści. Umożliwia przewidywanie zmian zachodzących w otoczeniu, szybkie reagowanie oraz wypracowywanie efektywnych strategii na przyszłość. Z tego powodu narzędzia klasy Business Intelligence cieszą się dużą popularnością w dziedzinie zarządzania finansami.

Sykom

Sykom

Dostawca

Producent

Ul. Baczyńskiego 7
35-210 Rzeszów

+48 17 850 75 10

biuro@sykom.pl

www.sykom.pl

Funkcjonalności

Specyfikacja

Przeznaczenie

Wdrożenia