InForum BI Studio

InForum BI Studio

Business Intelligence | BI

InForum BI Studio to platforma do budowy zaawansowanych systemów klasy Business Intelligence.

Systemów wspomagających m.in. takie obszary jak: zarządzanie rentownością, planowanie i budżetowanie, controlling produkcji, controlling personalny, rachunek kosztów działań czy zarządzanie inwestycjami. Platforma InForum jest wyposażona w szereg narzędzi umożliwiających prowadzenie wielowymiarowych analiz zarządczych, a także pozwalających na tworzenie kompleksowych systemów raportowania i planowania oraz bieżącego monitorowania dowolnych wskaźników ekonomicznych firmy i jej otoczenia.

Dostawcy

Wdrożenia