Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Controlling w służbie produkcji

W firmach produkcyjnych wciąż króluje Excel. To zła i dobra wiadomość jednocześnie. Zła, bo firmy poświęcając wiele czasu na działania, które można zautomatyzować, generują niepotrzebne koszty. Dobra, bo informatyzacja przedsiębiorstwa może bardzo szybko przynieść zauważalne efekty. Widać to doskonale w obszarze controllingu, gdzie jest duże pole do poprawy. Wdrożenie systemu ERP pozwala na precyzyjną ocenę stanu przedsiębiorstwa, określenie potencjalnych szans i zagrożeń, pozwalając na podjęcie szybkich i trafnych decyzji.


Business Intelligence. Ważne informacje dla firm!

Dane. To wokół nich narasta coraz więcej szumu. Mówi się i pisze o ich znaczeniu jako podstawy podejmowania decyzji biznesowych, ich jakości, aktualności, szybkości dostępu, sposobu wizualizacji, itd. Czy słusznie? Zdecydowanie tak! 

Co więcej, będzie się mówiło i pisało coraz więcej o potrzebie skutecznego zarządzania danymi. Dlaczego? Z kilku podstawowych powodów:

Dane dobrze podane - 5 kroków do skutecznej wizualizacji danych


Wnikliwa analiza i interpretacja danych jest dziś dla większości firm jednym z najistotniejszych elementów procesów decyzyjnych. W związku z rosnącą ilością informacji oraz potrzebami związanymi z ich analizą, przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują w rozwiązania klasy Business Intelligence, które pozwalają nie tylko na gromadzenie rekordów w hurtowniach danych, ale również na ich zestawianie, interpretację i graficzną prezentację.


Zakup rozwiązania BPM - co powinieneś wiedzieć przed wyborem systemu?

W dobie coraz silniejszej konkurencji optymalizacja procesów, lepsze zarządzanie informacją, czy zwiększenie produktywności pracowników, stają się priorytetami przedsiębiorstw. Chociaż firmy IT starają się wyjść naprzeciw tym potrzebom, proponując szereg rozwiązań wspierających automatyzację, po stronie Klienta często pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące wyboru właściwego narzędzia.


W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad liczbą procesów, które jesteśmy w stanie zidentyfikować w ramach organizacji oraz stopniem ich złożoności i czasochłonności. Jeśli okaże się, że potrzebujemy holistycznych i bardziej ustrukturyzowanych działań, dobrym rozwiązaniem może być system klasy BPMS, który pozwala na określenie wielu reguł i alertów, w oparciu o które procesy będą monitorowanie w czasie rzeczywistym. Daje on szeroką paletę narzędzi integracyjnych i raportowych, aby na podstawie zwrotnych danych móc w sposób ciągły i na wielu poziomach wspierać optymalizację procesów.

Recepta na udane wdrożenie nowoczesnego BI

Ostatnie lata przyniosły zasadniczą zmianę w technologii, świadomości użytkowników, a także ich oczekiwaniach związanych z rozwiązaniami Business Intelligence.


Odpowiadające im systemy BI zostały wręcz okrzyknięte rozwiązaniami nowej generacji. Warto uświadomić sobie jednak, które cechy są rzeczywistym powodem sukcesu wiodących rozwiązań tego typu, a które – jedynie marketingową etykietką. Proste przeniesienie przetwarzania danych z dysku do pamięci z pewnością przyspiesza działanie wybranych funkcji systemu.


Należy tu jednak postawić dwa pytania. Czy samo przyspieszenie reakcji systemu na zapytania użytkowników daje gwarancję powodzenia projektu BI i zadowolenia użytkowników? Czy zastosowana technologia przyspiesza cały cykl projektowania, przetwarzania i analizy danych, czy tylko daje lepszy komfort pracy użytkownika końcowego podczas gdy zasilanie i przetwarzania danych jest wciąż długotrwałe i nieelastyczne?


Zdaniem Jamesa Richardsona, analityka rynku BI firmy Gartner, w przepisie na nowoczesne i skuteczne platformy analityczne koniecznie muszą wyróżniać się trzy najważniejsze cechy:wydajność, elastyczność i prostota.