Centrum wiedzy

Klasa: BI | Business Intelligence

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego o rozwiązaniach informatycznych klasy BI (Business Intelligence). Poznaj systemy informatyczne BI. Dowiedz się kim są dostawcy BI. Codziennie nowe informacje, interesujące materiały oraz dane nt. rynku BI w Polsce. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją i pomocą w podejmowanych przez Ciebie decyzjach IT.

System BI

Systemy BI to klasa aplikacji informatycznych umożliwiająca interaktywny dostęp do informacji i pozwalająca na ich wielowymiarowe analizowanie. System Business Intelligence potrafi przechwytywać dane  z wielu źródeł, następnie je przetwarzać, gromadzić i udostępniać użytkownikom w postaci trendów, analiz, wskaźników i wykresów. BI skupia w sobie wiele dyscyplin, np. hurtownie danych, OLAP, data mining, analizy statystyczne, budżetowanie, prognozowanie, in – memory, analizy BI, itd.

Rodzaje BI

Pośród rodzajów systemów BI, wyróżnić należy:

 • Business Intelligence BI [Business Intelligence]
 • Zarządzanie wynikami biznesowymi BPM [Business Performance Management)
Zastosowanie BI

Systemy Business Intelligence mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie i organizacji, gdzie są gromadzone dane i gdzie ich udostępnianie w postaci wielowymiarowych analiz służy podejmowaniu decyzji zarządczych. Wdrożenia systemów BI mogą dotyczyć takich obszarów jak np.:

 • budżetowanie i controlling,
 • prognozowanie,
 • wskaźniki KPI,
 • bieżące monitorowanie wyników i odchyleń,
 • wielowymiarowe analizy i raportowanie,
 • big data, OLAP, hurtownia danych,
 • data scientist.
Korzyści z BI

Do podstawowych korzyści z wdrożenia rozwiązania Business  Intelligence zaliczyć należy:

 • ułatwienie podejmowania decyzji na poziomie przedsiębiorstwa,
 • utrzymywanie zgodności ze standardami,
 • bieżący wgląd w kluczowe informacje operacyjne, problemy i odchylenia,
 • wzbogacenie informacji zarządczej o raporty wspierające podejmowanie decyzji,
 • automatyzację konsolidacji finansowej,
 • dostęp do danych z wielu źródeł, np. różnych systemów ERP, MS Excel, mediów społecznościowych, stron internetowych,
 • szybkość wyszukiwania, filtrowania i prezentowania danych w różnych przekrojach, w tym w postaci wskaźnikowej i graficznej.

Artykuły

Dane dobrze podane - 5 kroków do skutecznej wizualizacji danych

Dane dobrze podane - 5 kroków do skutecznej wizualizacji danych

Wnikliwa analiza i interpretacja danych jest dziś dla większości firm jednym z najistotniejszych elementów procesów decyzyjnych. W związku z rosnącą ilością informacji oraz potrzebami związanymi z ich analizą, przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują w rozwiązania klasy Business Intelligence, które pozwalają nie tylko na gromadzenie rekordów w...

Zakup rozwiązania BPM - co powinieneś wiedzieć przed wyborem systemu?

Zakup rozwiązania BPM - co powinieneś wiedzieć przed wyborem systemu?

W dobie coraz silniejszej konkurencji optymalizacja procesów, lepsze zarządzanie informacją, czy zwiększenie produktywności pracowników, stają się priorytetami przedsiębiorstw. Chociaż firmy IT starają się wyjść naprzeciw tym potrzebom, proponując szereg rozwiązań wspierających automatyzację, po stronie Klienta często pojawiają się pytania i wątpliwości...

Case Studies

White Papers

IFS APPLICATIONS - Produkcja maszynowa

Niezależnie od produktu − sprzęt budowlany, urządzenia wykorzystywane w procesach produkcyjnych czy złożone komponenty wykorzystywane przez...

IFS Applications dla sektora górniczego i...

Przedsięwzięcia realizowane przez sektor górniczy i surowcowy charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka na każdym ich etapie, od poszukiwań...