Centrum wiedzy

Klasa: BI | Business Intelligence

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego o rozwiązaniach informatycznych klasy BI (Business Intelligence). Poznaj systemy informatyczne BI. Dowiedz się kim są dostawcy BI. Codziennie nowe informacje, interesujące materiały oraz dane nt. rynku BI w Polsce. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją i pomocą w podejmowanych przez Ciebie decyzjach IT.

System BI

Systemy BI to klasa aplikacji informatycznych umożliwiająca interaktywny dostęp do informacji i pozwalająca na ich wielowymiarowe analizowanie. System Business Intelligence potrafi przechwytywać dane  z wielu źródeł, następnie je przetwarzać, gromadzić i udostępniać użytkownikom w postaci trendów, analiz, wskaźników i wykresów. BI skupia w sobie wiele dyscyplin, np. hurtownie danych, OLAP, data mining, analizy statystyczne, budżetowanie, prognozowanie, in – memory, analizy BI, itd.

Rodzaje BI

Pośród rodzajów systemów BI, wyróżnić należy:

 • Business Intelligence BI [Business Intelligence]
 • Zarządzanie wynikami biznesowymi BPM [Business Performance Management)
Zastosowanie BI

Systemy Business Intelligence mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie i organizacji, gdzie są gromadzone dane i gdzie ich udostępnianie w postaci wielowymiarowych analiz służy podejmowaniu decyzji zarządczych. Wdrożenia systemów BI mogą dotyczyć takich obszarów jak np.:

 • budżetowanie i controlling,
 • prognozowanie,
 • wskaźniki KPI,
 • bieżące monitorowanie wyników i odchyleń,
 • wielowymiarowe analizy i raportowanie,
 • big data, OLAP, hurtownia danych,
 • data scientist.
Korzyści z BI

Do podstawowych korzyści z wdrożenia rozwiązania Business  Intelligence zaliczyć należy:

 • ułatwienie podejmowania decyzji na poziomie przedsiębiorstwa,
 • utrzymywanie zgodności ze standardami,
 • bieżący wgląd w kluczowe informacje operacyjne, problemy i odchylenia,
 • wzbogacenie informacji zarządczej o raporty wspierające podejmowanie decyzji,
 • automatyzację konsolidacji finansowej,
 • dostęp do danych z wielu źródeł, np. różnych systemów ERP, MS Excel, mediów społecznościowych, stron internetowych,
 • szybkość wyszukiwania, filtrowania i prezentowania danych w różnych przekrojach, w tym w postaci wskaźnikowej i graficznej.

Artykuły

Zapytanie ofertowe - wzór do pobrania

Zapytanie ofertowe - wzór do pobrania

Chcesz zaprosić dostawców IT do składania ofert.  Co powinno zawierać zapytanie? Jak je skonstruować? Od Twojego zapytania zależy jakość ofert, a co za tym idzie jakość procesu wyboru. Dlatego ta faza jest bardzo istotna. Warto poświęcić jej dużo uwagi. Dla ułatwienia przygotowaliśmy wzór zapytania ofertowego. Jeśli jesteś zarejestrowany w serwisie...

Controlling w służbie produkcji

Controlling w służbie produkcji

W firmach produkcyjnych wciąż króluje Excel. To zła i dobra wiadomość jednocześnie. Zła, bo firmy poświęcając wiele czasu na działania, które można zautomatyzować, generują niepotrzebne koszty. Dobra, bo informatyzacja przedsiębiorstwa może bardzo szybko przynieść zauważalne efekty. Widać to doskonale w obszarze controllingu, gdzie jest duże pole do poprawy....

Case Studies

White Papers

IFS APPLICATIONS - Produkcja maszynowa

Niezależnie od produktu − sprzęt budowlany, urządzenia wykorzystywane w procesach produkcyjnych czy złożone komponenty wykorzystywane przez...

IFS Applications dla sektora górniczego i...

Przedsięwzięcia realizowane przez sektor górniczy i surowcowy charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka na każdym ich etapie, od poszukiwań...