Case Study

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

W nowej szacie informatycznej

Geneza projektu


Firma P.B.H. poszukiwała nowego rozwiązania informatycznego, który wspierałby jej dalszy rozwój. Wcześniej, oprócz systemu ERP, firma korzystała z różnych, dedykowanych rozwiązań. Nie były one częścią głównego systemu, lecz zostały stworzone jako osobno funkcjonujące elementy, często przez zewnętrznych w stosunku do ERP dostawców. Poszukując nowego oprogramowania, firmie zależało, aby było one dostosowane do funkcjonującego modelu biznesowego, w obszarach, w których funkcjonował on zadowalająco. Ponadto, nowy system miał usprawniać wymagające tego elementy ( szczególnie w obszarach, w których wcześniejszy ERP miał poważne problemy z poprawnym działaniem) i zapewnić możliwość rozwoju w planowanych przez firmę kierunkach, szczególnie w obszarach rozwoju mechanizmów zwiększających sprzedaż (programy lojalnościowe, lepsza obsługa klienta).


Spełnienie powyższych zadań  wymagało od dostawcy oprogramowania dużej elastyczności i dobrego zrozumienia potrzeb firmy. Istotne były również terminy projektu, które z przyczyn formalno - prawnych były bardzo szybkie. Wyzwanie nie polegało więc tylko na stworzeniu nietypowych rozwiązań, lecz również na przygotowaniu i uruchomieniu ich w określonym czasie. Firma P.B.H. wybrała Sente jako partnera do realizacji tego projektu. O część logistyczną projektu związaną z przepływem towaru dbała firma doradztwa logistycznego Bincode. 


enova365 w chmurze wybrana przez wel.com mobile

Usprawnienie procesów obsługi handlowej  

wel.com mobile to wirtualny operator sieci komórkowej, dystrybutor zaawansowanych urządzeń do mobilnego internetu, a także dystrybutor akcesoriów do smartfonów i tabletów, prowadzący również sprzedaż detaliczną. Firma działa w oparciu o sieć sklepów. Bardzo duże zróżnicowanie asortymentu wymaga sprawnej współpracy i wymiany danych pomiędzy poszczególnymi placówkami handlowymi.

Integracja sklepu internetowego Caterina z System ERP ODL z wykorzystaniem inteligentnego Algorytmu ODL do kompletacji zamówień

WYZWANIA  

W związku z rozwojem firmy i chęcią dotarcia do szerszego grona odbiorców firma otworzyła sklep internetowy, w którym zaczęła oferować  asortyment, analogiczny temu ze sklepów stacjonarnych.

Dodatkowo firma nie chciała utrzymywać dedykowanego stanu magazynowego dla potencjalnej sprzedaży w Internecie.


Exact Globe w Emig Sp. z o.o.

Pomimo dobrej kondycji firmy, kierownictwo Emig Sp. z o.o. było przekonane, że konieczne jest ciągłe dążenie do poprawy wyników. Kluczowym elementem gwarantującym osiągnięcie tego celu była współpraca z Exact’em ukierunkowana na zwiększenie konkurencyjności firmy i zapewnienie szybszego dostępu do informacji, niezbędnego w skutecznym podejmowaniu decyzji zarządczych.

IFS Applications wspiera zarządzanie w Slovnaft Polska S.A.

W Slovnaft Polska niedługo po powstaniu firmy zdano sobie sprawę z konieczności zastosowania zintegrowanych narzędzi informatycznych i zastąpienia nimi systemów rozproszonych, które obsługiwały m.in. sprzedaż hurtową, detaliczną, finanse i sprawozdawczość. Brak integracji wykorzystywanych wtedy rozwiązań uniemożliwiał współpracę między nimi. Dane wprowadzane były wielokrotnie, a więc wiele czasu zajmowało sprawdzanie ich poprawności oraz wyszukiwane i eliminacja błędów. Brakowało interfejsów usprawniających pracę, a sprawozdawczość zarządcza stała się zadaniem bardzo czasochłonnym, ponieważ raporty tworzono ad hoc w arkuszach kalkulacyjnych.