Case Study

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

enova365 w chmurze wybrana przez wel.com mobile

Usprawnienie procesów obsługi handlowej  

wel.com mobile to wirtualny operator sieci komórkowej, dystrybutor zaawansowanych urządzeń do mobilnego internetu, a także dystrybutor akcesoriów do smartfonów i tabletów, prowadzący również sprzedaż detaliczną. Firma działa w oparciu o sieć sklepów. Bardzo duże zróżnicowanie asortymentu wymaga sprawnej współpracy i wymiany danych pomiędzy poszczególnymi placówkami handlowymi.

Integracja sklepu internetowego Caterina z System ERP ODL z wykorzystaniem inteligentnego Algorytmu ODL do kompletacji zamówień

WYZWANIA  

W związku z rozwojem firmy i chęcią dotarcia do szerszego grona odbiorców firma otworzyła sklep internetowy, w którym zaczęła oferować  asortyment, analogiczny temu ze sklepów stacjonarnych.

Dodatkowo firma nie chciała utrzymywać dedykowanego stanu magazynowego dla potencjalnej sprzedaży w Internecie.


Exact Globe w Emig Sp. z o.o.

Pomimo dobrej kondycji firmy, kierownictwo Emig Sp. z o.o. było przekonane, że konieczne jest ciągłe dążenie do poprawy wyników. Kluczowym elementem gwarantującym osiągnięcie tego celu była współpraca z Exact’em ukierunkowana na zwiększenie konkurencyjności firmy i zapewnienie szybszego dostępu do informacji, niezbędnego w skutecznym podejmowaniu decyzji zarządczych.

IFS Applications wspiera zarządzanie w Slovnaft Polska S.A.

W Slovnaft Polska niedługo po powstaniu firmy zdano sobie sprawę z konieczności zastosowania zintegrowanych narzędzi informatycznych i zastąpienia nimi systemów rozproszonych, które obsługiwały m.in. sprzedaż hurtową, detaliczną, finanse i sprawozdawczość. Brak integracji wykorzystywanych wtedy rozwiązań uniemożliwiał współpracę między nimi. Dane wprowadzane były wielokrotnie, a więc wiele czasu zajmowało sprawdzanie ich poprawności oraz wyszukiwane i eliminacja błędów. Brakowało interfejsów usprawniających pracę, a sprawozdawczość zarządcza stała się zadaniem bardzo czasochłonnym, ponieważ raporty tworzono ad hoc w arkuszach kalkulacyjnych.

IFS Applications w Grupie Arge

Wdrożenie zintegrowanego systemu IFS Applications™ wspomagającego zarządzanie zagwarantowało sprawną i wydajną analizę generowanych danych gospodarczych.
Grupa ARGE rozpoczęła działalność w 1990 r., specjalizując się od początku w hurtowym i detalicznym obrocie paliwami ciekłymi, olejami oraz akcesoriami samochodowymi. Dwa lata później rozpoczęto w ARGE budowę własnej sieci stacji paliw. Pierwszy obiekt oddano do użytku w 1992 r. w Opatkowicach. Obecnie przedsiębiorstwo zarządza na terenie województwa małopolskiego i śląskiego siecią 18 stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi, takimi jak myjnie samochodowe i obiekty gastronomiczne.