Rejestracja na webinarium

Firma TC Thomas Consulting wybrała rozwiązanie IFS Enterprise Operational Intelligence, aby umożliwić wizualizację w ramach zarządzania swoimi jednostkami zależnymi

IFS Enterprise Operational Intelligence (IFS EOI) zwiększy przejrzystość działalności operacyjnej we wszystkich firmach z grupy Thomas
 

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma TC Thomas Consulting, należąca do niemieckiej grupy przemysłowej Thomas Unternehmensgruppe, wdroży rozwiązanie IFS EOI, aby uzyskać lepszy wgląd w operacje realizowane w poszczególnych jednostkach oraz zoptymalizować zarządzanie wieloma różnymi firmami należącymi do grupy. 

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

Firma TC Thomas Consulting wybrała rozwiązanie IFS Enterprise Operational Intelligence, aby umożliwić wizualizację w ramach zarządzania swoimi jednostkami zależnymi

IFS Enterprise Operational Intelligence (IFS EOI) zwiększy przejrzystość działalności operacyjnej we wszystkich firmach z grupy Thomas
 

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma TC Thomas Consulting, należąca do niemieckiej grupy przemysłowej Thomas Unternehmensgruppe, wdroży rozwiązanie IFS EOI, aby uzyskać lepszy wgląd w operacje realizowane w poszczególnych jednostkach oraz zoptymalizować zarządzanie wieloma różnymi firmami należącymi do grupy. 

Początkowo firma TC Thomas Consulting, która zarządza jednostkami zależnymi grupy Thomas, przeprowadza ich kontrole i wspiera ich działalność, szukała rozwiązania, które poprawiłoby przejrzystość operacyjną między podmiotami w grupie. Szybko zrozumiano jednak, że zwykłe rozwiązanie analityki biznesowej nie wystarczy jako wsparcie w zaspokajaniu przyszłych potrzeb firmy. Dlatego też grupa zaczęła szukać aplikacji, która dokładnie wizualizowałaby wszystkie procesy w przedsiębiorstwie i w prosty sposób wskazywała ich zależności. Firma chciała również zoptymalizować planowanie i zarządzanie procesami w całej grupie z użyciem metody „z góry do dołu” oraz usprawnić procesy biznesowe i poprawić przejrzystość profilu ryzyka w grupie.
 

Rozwiązanie IFS EOI zapewni wizualizację skontekstualizowanych informacji, aby wesprzeć kadrę kierowniczą w przeprowadzaniu analizy obecnej wydajności i celów biznesowych, przy jednoczesnej poprawie skuteczności kierownictwa grupy w planowaniu i przygotowywaniu na przyszłe wyzwania. Rozwiązanie pomoże również zoptymalizować zarządzanie przepływem pracy wewnątrz grupy i przyczyni się do poprawy wyników finansowych firmy.
Dane z wielu różnych źródeł, takich jak system IFS Applications, rozwiązania CRM, bazy danych programu Access i dane produkcyjne zebrane bezpośrednio z maszyn będą służyły do analizy i oceny.

„Wybraliśmy rozwiązanie IFS EOI, ponieważ jest to najbardziej kompleksowe, elastyczne i zintegrowane rozwiązanie na rynku. Przekonuje nas koncepcja IFS EOI, która umożliwi nam mapowanie, monitorowanie i zarządzanie strategią i procesami biznesowymi w spójny sposób w wielu różnych oddziałach, placówkach i niezintegrowanym środowisku informatycznym” – powiedział Wilfried Zilken, dyrektor działu administracyjnego i IT w firmie TC Consulting.

„Spodziewamy się, że uzyskamy pełny, natychmiastowy podgląd operacji w całej grupie dzięki zwiększeniu przejrzystości wszystkich procesów w firmie, w tym procesów niestandardowych. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie IFS EOI zapewni korzyści dla przedsiębiorstwa i pomoże nam podejmować świadome decyzje w oparciu o dane gromadzone w czasie rzeczywistym w kontekście naszych celów dotyczących wydajności”.

Peter Höhne, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w IFS Europe Central powiedział: „Cieszymy się, że firma TC Thomas Consulting uznała, że IFS EOI zapewni strategiczne korzyści dla jej działalności i wybrała to rozwiązanie do wdrożenia w całej grupie. Z niecierpliwością oczekujemy na wdrożenie IFS EOI w firmie TC Thomas Consulting oraz mamy nadzieję na dalszą pomyślną współpracę. IFS EOI wzbogaca ofertę naszych rozwiązań od momentu udanej integracji z firmą VisionWaves w 2015 r”.
 

Rozwiązanie IFS EOI umożliwia zintegrowane i kompleksowe zarządzanie wydajnością. Dzięki temu, integrując dane z wielu źródeł, firmy realizują inteligentną działalność operacyjną. IFS EOI zawiera zarówno predykcyjne, jak i nakazowe rodzaje narzędzi analitycznych o szerokim spektrum zastosowań – od wizualizacji strategii firmy, po bezpośredni wpływ na decyzje operacyjne, zapewniając szybkie oraz skutecznie zarządzanie firmą. Kluczowym czynnikiem wyróżniającym rozwiązanie IFS EOI jest jego architektura skoncentrowana wokół modeli, a nie danych.
Więcej informacji o rozwiązaniu IFS EOI można znaleźć pod adresem:www.ifsworld.com/en/solutions/enterprise-operational-intelligence/.

O firmie TC Thomas Consulting
Thomas Group to globalna grupa średniej wielkości firm rodzinnych, które charakteryzuje ciągły rozwój i wysoki stopień elastyczności w odpowiedzi na nieustannie zmieniające się rynki. Firma Thomas Sitz- und Liegemöbel (TSL) zajmuje się międzynarodową dystrybucją innowacyjnych rozwiązań globalnej marki Lattoflex i produktów z jej asortymentu. Profesjonalny zespół ds. sprzedaży wspiera sieć specjalistycznych sprzedawców oraz dostawców licencji na całym świecie. Dodatkowo zakłada on również własne sklepy jako uzupełnienie sieci sprzedawców poprzez sprzedaż bezpośrednią w lokalizacjach, w których nie ma placówek sprzedawców, aby zapewnić pełną dostępność produktów. Firma TC Thomas Consulting GmbH (w skrócie TC) zarządza firmami z grupy Thomas, kontroluje je i wspiera. W jej skład wchodzi dział IT (odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu komputerowego i oprogramowania), dział zasobów ludzkich i finansowy. W ramach korporacyjnego wsparcia zarządzania firma zapewnia dostęp do kluczowych wskaźników wydajności i bodźców strategicznych w grupie.