S&T Services Polska

S&T Services Polska Sp. z o.o.

S&T Services Polska jest dostawcą usług konsultingowych, projektowych i wdrożeniowych systemów informatycznych, a także realizuje outsourcing i wsparcie w trybie 24/7/365 dla klientów z następujących sektorów: przemysłu, jednostek naukowo-badawczych, administracji państwowej i publicznej, bankowości i ubezpieczeń, dystrybucji, edukacji, handlu detalicznego oraz instytucji użyteczności publicznej.

Rozwiązania wspierające działanie biznesu na wszystkich szczeblach (od projektowania i produkcji po zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem), rozwiązania infrastrukturalne i usługi serwisowe realizowane są przez zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Eksperci S&T służą wsparciem zarówno na etapie przygotowania architektury systemu i doboru właściwej technologii, jak też w fazie implementacji oraz późniejszego utrzymania. Dzięki szerokiej gamie produktów własnych i narzędzi dostarczanych przez partnerów technologicznych (producentów), S&T Services Polska zapewnia swoim Klientom wybór najlepszego rozwiązania: odpowiednio zoptymalizowanego, dopasowanego do potrzeb i otwartego na przyszły rozwój.

S&T Services Polska jest spółką należącą Grupy S&T AG z centralą w Linz. Nasze biura znajdują się w 13 miastach Polski, a sieć serwisowa i sprzedażowa obejmuje cały kraj, przy zachowaniu czterogodzinnego SLA (4h SLA).

S&T Services Polska

S&T Services Polska

Dostawca

Park Postępu 21D
02-676 Warszawa

+48 22 535 95 00

+48 22 535 95 97

info@snt.pl

www.snt.pl/

Wdrażane systemy informatyczne

Świadczone usługi