Centrum wiedzy

Branża: Energia elektryczna, gaz, woda, odpady

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego o rozwiązaniach informatycznych stosowanych w działalności obejmującej produkcję i przesył energii elektrycznej oraz gazu, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz gospodarowanie odpadami. Poznaj systemy informatyczne dla producentów i operatorów energii elektrycznej i gazu, dostawców wody, zakładów komunalnych. Dowiedz się kim są dostawcy systemów dla branży energetycznej, wodnej i komunalnej. Codziennie nowe informacje, interesujące materiały oraz dane nt. rynku systemów i aplikacji IT w Polsce. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją i pomocą w podejmowanych przez Ciebie decyzjach IT.

System dla producentów i operatorów energii, dostawców wody i usług komunalnych

Systemy dla producentów  i operatorów energii, dostawców wody, odprowadzania ścieków oraz zarządzania  odpadami to technologia informatyczna, która umożliwia obsługę danych i transakcji w takich obszarach jak: billing i obsługa faktur, obsługa klienta, finanse i księgowość, kadry i płace, obsługa projektów, obieg dokumentów oraz serwis w terenie (np. utrzymywanie infrastruktury technicznej).

Rodzaje systemów dla producentów i operatorów energii, dostawców wody i usług komunalnych

Pośród wielu rodzajów systemów w branży „media i  utilities”, wyróżnić należy:

 • Billing i fakturowanie [B&I],
 • Obsługa klienta [Help Desk],
 • Zarządzanie relacjami z klientami [CRM],
 • Finanse i księgowość [FK],
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi [HR],
 • Zarządzanie serwisem w terenie [FSM],
 • Zarządzanie projektami [PMS],
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów [DMS].
Zastosowanie systemów dla producentów i operatorów energii, dostawców wody i usług komunalnych

Rozwiązania informatyczne dla producentów i operatorów  energii, dostawców wody i usług komunalnych powinny być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, gdzie podstawą funkcjonowania jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej lub gazu, dostarczanie wody , odprowadzanie ścieków i gospodarka odpadami. Funkcjonalność informatycznych systemów może dotyczyć takich obszarów jak np.:

 • obsługa umów w klientami,
 • billing i fakturowanie,
 • obsługa klientów,
 • obieg dokumentów dotyczących klientów,
 • utrzymywanie infrastruktury technicznej w terenie,
 • obsługa remontów, napraw i awarii,
 • zarządzanie projektami,
 • pozyskiwanie klientów,
 • analizy i raportowanie.
Korzyści z systemów dla producentów i operatorów energii, dostawców wody i usług komunalnych

Do podstawowych korzyści z wdrożenia systemu zaliczyć należy:

 • usprawnienie obsługi klienta,
 • skrócenie obiegu dokumentów,
 • scentralizowany dostęp do danych o klientach,
 • podniesienie jakości danych o klientach,
 • obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury,
 • usprawnienie planowania ekip remontowych w terenie,
 • obniżenie kosztów usług,
 • dostęp w czasie rzeczywistym do danych i raportów zarządczych.

Artykuły

Ponad 300 milionów litrów wody dziennie

Ponad 300 milionów litrów wody dziennie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (MPWiK w m.st. Warszawie S.A.) zaopatruje w wodę mieszkańców stolicy i okolic. Każdego dnia do miejskiej sieci trafia ponad 300 milionów litrów wody. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. obsługuje sieć wodociągową i kanalizacyjną o łącznej długości ok. 6600 kilometrów. W celu zapewnienia wysokiej jakości...

Podejście projektowe - wywiad z Kierownikiem Działu Informatyki MPK S.A. w Krakowie

Podejście projektowe - wywiad z Kierownikiem Działu Informatyki MPK S.A. w...

O KORZYŚCIACH Z AKTUALIZACJI SYSTEMU IFS APPLICATIONS ROZMAWIAMY Z MARIUSZEM WAWAKIEM, KIEROWNIKIEM DZIAŁU INFORMATYKI W MPK S.A. W KRAKOWIEMPK S.A. w Krakowie używa systemu IFS Applications od roku 2002. Jakie były cele aktualizacji systemu do nowej wersji?Od czasu pierwszego wdrożenia systemu wiele się zmieniło w naszej firmie, zmieniły się również wymagania dotyczące...

Multimedia

Case Studies

ELESTER-PKP USPRAWNIA DZIAŁALNOŚĆ,...

System IFS Applications™ 9 usprawnia zarządzanie złożonymi projektami w firmie ELESTER-PKP — jednego z czołowych na polskim rynku...

PGNIG TERMIKA zwiększa efektywność...

Firma PGNIG TERMIKA – największy w Polsce dostawca ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w kogeneracji – wdrożyła system IFS...

White Papers