Centrum wiedzy

Branża: Energia elektryczna, gaz, woda, odpady

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego o rozwiązaniach informatycznych stosowanych w działalności obejmującej produkcję i przesył energii elektrycznej oraz gazu, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz gospodarowanie odpadami. Poznaj systemy informatyczne dla producentów i operatorów energii elektrycznej i gazu, dostawców wody, zakładów komunalnych. Dowiedz się kim są dostawcy systemów dla branży energetycznej, wodnej i komunalnej. Codziennie nowe informacje, interesujące materiały oraz dane nt. rynku systemów i aplikacji IT w Polsce. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją i pomocą w podejmowanych przez Ciebie decyzjach IT.

System dla producentów i operatorów energii, dostawców wody i usług komunalnych

Systemy dla producentów  i operatorów energii, dostawców wody, odprowadzania ścieków oraz zarządzania  odpadami to technologia informatyczna, która umożliwia obsługę danych i transakcji w takich obszarach jak: billing i obsługa faktur, obsługa klienta, finanse i księgowość, kadry i płace, obsługa projektów, obieg dokumentów oraz serwis w terenie (np. utrzymywanie infrastruktury technicznej).

Rodzaje systemów dla producentów i operatorów energii, dostawców wody i usług komunalnych

Pośród wielu rodzajów systemów w branży „media i  utilities”, wyróżnić należy:

 • Billing i fakturowanie [B&I],
 • Obsługa klienta [Help Desk],
 • Zarządzanie relacjami z klientami [CRM],
 • Finanse i księgowość [FK],
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi [HR],
 • Zarządzanie serwisem w terenie [FSM],
 • Zarządzanie projektami [PMS],
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów [DMS].
Zastosowanie systemów dla producentów i operatorów energii, dostawców wody i usług komunalnych

Rozwiązania informatyczne dla producentów i operatorów  energii, dostawców wody i usług komunalnych powinny być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, gdzie podstawą funkcjonowania jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej lub gazu, dostarczanie wody , odprowadzanie ścieków i gospodarka odpadami. Funkcjonalność informatycznych systemów może dotyczyć takich obszarów jak np.:

 • obsługa umów w klientami,
 • billing i fakturowanie,
 • obsługa klientów,
 • obieg dokumentów dotyczących klientów,
 • utrzymywanie infrastruktury technicznej w terenie,
 • obsługa remontów, napraw i awarii,
 • zarządzanie projektami,
 • pozyskiwanie klientów,
 • analizy i raportowanie.
Korzyści z systemów dla producentów i operatorów energii, dostawców wody i usług komunalnych

Do podstawowych korzyści z wdrożenia systemu zaliczyć należy:

 • usprawnienie obsługi klienta,
 • skrócenie obiegu dokumentów,
 • scentralizowany dostęp do danych o klientach,
 • podniesienie jakości danych o klientach,
 • obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury,
 • usprawnienie planowania ekip remontowych w terenie,
 • obniżenie kosztów usług,
 • dostęp w czasie rzeczywistym do danych i raportów zarządczych.

Artykuły

ENERGO-PRO GEORGIA USPRAWNIA ZARZĄDZANIE I ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZY UŻYCIU IFS APPLICATIONS

ENERGO-PRO GEORGIA USPRAWNIA ZARZĄDZANIE I ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ...

Spółka ENERGO-PRO Georgia, największy gruziński wytwórca energii elektrycznej, jest właścicielem 15 średniej i małej wielkości hydroelektrowni o łącznej mocy 482 MW oraz elektrowni gazowej o mocy 110 MW. Z usług ENERGO-PRO Georgia korzysta ponad 1,2 mln klientów na terytorium Gruzji. Wdrożenie systemu IFS Applications zapewniło integrację używanych...

Zapytanie ofertowe - wzór do pobrania

Zapytanie ofertowe - wzór do pobrania

Chcesz zaprosić dostawców IT do składania ofert.  Co powinno zawierać zapytanie? Jak je skonstruować? Od Twojego zapytania zależy jakość ofert, a co za tym idzie jakość procesu wyboru. Dlatego ta faza jest bardzo istotna. Warto poświęcić jej dużo uwagi. Dla ułatwienia przygotowaliśmy wzór zapytania ofertowego. Jeśli jesteś zarejestrowany w serwisie...

Multimedia

Case Studies

ELESTER-PKP USPRAWNIA DZIAŁALNOŚĆ,...

System IFS Applications™ 9 usprawnia zarządzanie złożonymi projektami w firmie ELESTER-PKP — jednego z czołowych na polskim rynku...

IFS Applications w MPWiK w Krakowie

Do niedawna w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie do wspomagania zarządzania wykorzystywano oprogramowanie z...

White Papers