Streamsoft Verto

Streamsoft Verto

System Streamsoft Verto został zaprojektowany na bazie najlepszych 25 letnich doświadczeń firmy Streamsoft w zakresie implementowania rozwiązań informatycznych w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych, wielooddziałowych, z kapitałem zagranicznym i wielu innych.

Streamsoft Verto to system stworzony w oparciu o innowacyjne i zaawansowane technologie informatyczne – zewnętrzne i własne. Zaawansowanie technologiczne systemu Streamsoft Verto najlepiej wyraża się w możliwości zastosowania dowolnego silnika bazodanowego podczas wdrożenia systemu – relacyjnej bazy danych (Oracle) zarówno komercyjnej jak i opensource’owej (PostgreSQL). Wielowarstwowość systemu Streamsoft Verto zapewnia zwiększenie wydajności, łatwiejszą rozbudowę firmy pod względem informatycznym w momencie jej dynamicznego rozwoju oraz eliminację różnego rodzaju ograniczeń językowych oraz technologicznych. Wielokomponentowość systemu Streamsoft Verto wyraża się w jego modułowej budowie, dzięki której można implementować gotowe moduły systemu w zależności od tego jakie potrzeby informatyczne będzie miał użytkownik i jak dynamicznie będzie rozwijać się jego firma oraz w możliwości tworzenia dowolnych rozwiązań dedykowanych specyficznych dla danego klienta lub dla branży, w której działa. Wieloplatformowść Streamsoft Verto oznacza, że system jest niezależny od platformy sprzętowej i systemowej. Dzięki temu użytkownik ma większą swobodę w wyborze rozwiązań, na których zainstaluje system. System Streamsoft Verto można użytkować zarówno w modelu tradycyjnym jak i w modelu usługowym, czyli w tzw. „chmurze”. Dzięki platformie można dowolnie rozbudowywać już istniejące funkcjonalności systemu Streamsoft Verto i tworzyć zupełnie nowe rozwiązania dedykowane - specyficzne dla danego klienta lub branży, w której działa. Platforma Streamsoft Next to zbiór narzędzi, frameworków i dobrych praktyk tworzących spójne środowisko wytwarzania oprogramowania. Platformę przygotowano w celu wydajnego tworzenia i rozbudowywania wysokiej jakości systemu Streamsoft Verto.

Specyfikacja

Przeznaczenie

Wdrożenia