Rejestracja na webinarium

Najlepsze systemy informatyczne dla Usług Profesjonalnych


Usługi to sektor gospodarki, który rośnie i rozwija się z każdym rokiem. Dostępne dane statystyczne wskazują niezmiennie o corocznym wzroście zatrudnienia i wypracowywanych przychodów w tym sektorze gospodarki. W gospodarkach rozwiniętych, prawie 60% produktu krajowego brutto jest wypracowywane przez organizacje usługowe, funkcjonujące w branży finansowej, ubezpieczeniowej, administracji publicznej, edukacji oraz świadczące usługi dla biznesu.

Usługi, w najszerszym rozumieniu oznaczają „wszelkie czynności związane z pracą nieprodukcyjną, czyli taką która nie prowadzi do wytworzenia dóbr materialnych”. Można je podzielić na usługi dla konsumentów (np. usługi hotelarskie i restauracyjne, edukacja, ochrona zdrowia), usługi dla biznesu (np. usługi transportowe, prace badawczo – rozwojowe) oraz usługi ogólnospołeczne (np. administracja publiczna). Można zatem powiedzieć, że pojęcie to obejmuje bardzo szeroki wachlarz działań oraz dotyczy bardzo dużej części środowiska gospodarczo-społecznego.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

Najlepsze systemy informatyczne dla Usług Profesjonalnych


Usługi to sektor gospodarki, który rośnie i rozwija się z każdym rokiem. Dostępne dane statystyczne wskazują niezmiennie o corocznym wzroście zatrudnienia i wypracowywanych przychodów w tym sektorze gospodarki. W gospodarkach rozwiniętych, prawie 60% produktu krajowego brutto jest wypracowywane przez organizacje usługowe, funkcjonujące w branży finansowej, ubezpieczeniowej, administracji publicznej, edukacji oraz świadczące usługi dla biznesu.

Usługi, w najszerszym rozumieniu oznaczają „wszelkie czynności związane z pracą nieprodukcyjną, czyli taką która nie prowadzi do wytworzenia dóbr materialnych”. Można je podzielić na usługi dla konsumentów (np. usługi hotelarskie i restauracyjne, edukacja, ochrona zdrowia), usługi dla biznesu (np. usługi transportowe, prace badawczo – rozwojowe) oraz usługi ogólnospołeczne (np. administracja publiczna). Można zatem powiedzieć, że pojęcie to obejmuje bardzo szeroki wachlarz działań oraz dotyczy bardzo dużej części środowiska gospodarczo-społecznego.


Czy w ślad za tak dużym znaczeniem i rozwojem sektora usług, nadążają producenci systemów informatycznych i oprogramowania? Czy bogactwo oferty rozwiązań informatycznych w tym zakresie przewyższa ofertę dedykowaną dla sektora produkcyjnego? Czy system dedykowany dla produkcji można wykorzystywać w zarządzaniu usługami? Na jakie funkcje systemów należy zwrócić uwagę, by mieć pewność, że konkretny system można zastosować dla usług? Jakie są obecnie najlepsze systemy informatyczne dla usług dostępne na naszym rynku?


Na te i wiele innych pytań uzyskasz odpowiedź w naszej najnowszej publikacji, pt.: Przewodnik Inwestora. Przygotuj się do wdrożenia ERP dla Usług Profesjonalnych

Dlaczego właśnie usług profesjonalnych? Ponieważ już poznałeś jak szerokie jest pojęcie usług, a właśnie teraz dowiesz się, że nie ma uniwersalnego „systemu dla usług”. Skoro tak, to postanowiliśmy zacząć od systemów informatycznych dla usług dla biznesu, tj. świadczonych w zakresie usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, łącznie zwanych Usługami Profesjonalnymi, zgodnie z PKWiU.


W dobie silnej konkurencji i zmiennego popytu rynkowego sztuka zarządzania nowoczesną firmą świadczącą usługi profesjonalne polega na optymalizacji działań operacyjnych. Ma to ogromny wpływ na rentowność całej firmy, projektów i poszczególnych pracowników. 


Rysunek 1. Model procesów biznesowych w przedsiębiorstwach usług profesjonalnych

Okazuje się, że największe straty wynikają z błędnego przyporządkowania czasu pracy lub wydatków, zbyt żmudnego procesu związanego z obsługą projektów oraz nieoptymalnego wykorzystania dostępności oraz kompetencji pracowników. Nawet niewielkie oszczędności w tych obszarach mogą w wymiarze całej firmy stanowić znaczącą kwotę - nawet rzędu setek tysięcy złotych w skali roku. Praktyka wskazuje, że eliminacja braków w działaniach operacyjnych w znaczący sposób wpływa na zyskowność firmy. Najlepszym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest system ERP, dedykowany dla firm koncentrujących się na dostarczaniu klientom specjalistycznych usług w ramach zaawansowanych projektów. System, który skutecznie wspiera wszystkie procesy biznesowe w firmie - od pozyskania klienta do rozliczenia projektu - może zwrócić się szybciej niż ktokolwiek się spodziewa.Pobierz opis wdrożenia Deltek Maconomy w Millward Brown


Dla przykładu - nierzetelnie wypełniona karta czasu pracy specjalisty, którego tydzień pracy obejmuje 40 godzin. Pracownik realizował na rzecz konkretnego projektu 36 godzin pracy. Okazało się, że 0,5 godziny zostało błędnie zarejestrowane i klient nie został zafakturowany. Zakładając, że 1 godzina pracy to średnio 200 PLN, a specjalistów w firmie jest 50 to prosty rachunek wskazuje, że tygodniowo firma traci 5000 zł, co w rachunku rocznym sięga kwoty ponad 255 000 tysięcy PLN. - Anna Turzańska-Sadlej, Todis Consulting - wyłączny dostawca (partner) Deltek Maconomy w Polsce

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy uznać co należy do najważniejszych wyzwań biznesowych w sektorze usług profesjonalnych. Na pewno należy do nich zaliczyć:

  • podniesienie efektywności planowania i realizacji usług, w wielu przypadkach utożsamianych w organizacjach jako zarządzanie projektami oraz
  • utrzymywanie i rozwój pracowników, rozumiane jako zarządzanie kadrami.

Powyższe wyzwania determinują zakres oczekiwań usługodawców wobec producentów systemów informatycznych. Planowanie i realizacja usług, optymalne wykorzystanie zasobów oraz racjonalizacja kosztów usług to główne cechy, którymi powinny charakteryzować się systemy dedykowane dla usług profesjonalnych.

Oczekiwania organizacji świadczących tego typu usługi, nie ograniczają się tylko do posiadania przez oprogramowanie określonych funkcji. Ich potrzeby wobec rozwiązań informatycznych wychodzą znacznie ponad to. Dotyczą bowiem konieczności sprostania wielu trendom technologicznym, bez dostępności których trudno sobie wyobrazić skuteczne funkcjonowanie i konkurowanie na rynku.

Na pewno zauważyłeś już, że w tytule naszego przewodnika pojawiło się pojęcie „ERP dla Usług Profesjonalnych”. Tak, nie mylisz się. Funkcjonuje odrębny rodzaj systemów klasy ERP, dedykowany do wspomagania zarządzania tego typu usługami. Czy to oznacza, że nie każdy system ERP nadaje się do organizacji usługowych? Co je różni od „klasycznych systemów ERP” i na jakiego rodzaju różnice należy zwrócić uwagę podczas wyboru systemu informatycznego dla usług profesjonalnych?

O tym wszystkim dowiesz się z naszego Przewodnika. A gdyby było mało, to nie tylko poznasz trendy technologiczne jakie powinny realizować systemy ERP dla Usług Profesjonalnych, ale przede wszystkim, jakie konkretnie funkcje powinny posiadać, by w ogóle można było je rozpatrywać do wykorzystania w organizacjach świadczących usługi profesjonalne. Do tego zrzuty z ekranów, byś mógł wyobrazić sobie jak systemy realizują określone funkcje.


Pamiętaj, by system posiadał funkcje i cechy technologiczne oczekiwane przez ten sektor usług. Ale co równie ważne, by dostawca systemu miał doświadczenie w realizacji wdrożeń w tym sektorze. Powinieneś uświadomić sobie, że dostawca systemu ERP dla produkcji nie uruchomi równie skutecznie systemu ERP dla Usług Profesjonalnych. Dlaczego? Ponieważ wdrożenie systemu ERP dla Usług Profesjonalnych powinno uwzględniać, zupełnie inną niż w produkcji, specyfikę sektora usługowego; zupełnie inny rynek i klientów, dla których świadczy się usługi oraz zupełnie inne akcenty prowadzonej działalności, które narzucają określone mechanizmy planowania zasobów, harmonogramowania prac oraz rejestrowania ich wyników, a także zarządzania personelem w zakresie kadr miękkich.


Na stronach naszego Przewodnika dowiesz się w jaki sposób znaleźć dostawcę systemu i usług towarzyszących, który nie tylko skutecznie wdroży system w Twojej organizacji, ale również zapewni skuteczny transfer wiedzy i wsparcie powdrożeniowe. Zastosowanie kilku praktycznych porad powinno ustrzec Cię przed popełnieniem, czasem kosztownych, błędów.  


Usługi profesjonalne działają najczęściej w oparciu o projekty, które dobrego planowania i skutecznej kontroli budżetowej.  Różnorodność podejmowanych przedsięwzięć oraz stawianych przed podmiotami wymogów powoduje, iż nie istnieje jeden uniwersalnych schemat działania.  Pobierz opis wdrożenia enova 365 w Roszak & Roszak


Oprogramowanie powinno być na tyle elastyczne aby dopasowywać się do procedur i struktury organizacyjnej.  Tylko niektóre systemy ERP umożliwiają łatwą  integracje z innymi rozwiązaniami specjalistycznymi. Dokonując wyboru powinniśmy również brać pod uwagę też technologiczną aktualność systemu oraz dostosowanie go do wymogów polskiego prawa. Czołowi producenci regularnie dostarczają nowe wersje systemów wraz ze zmianami prawa gospodarczego.” – wyjaśnia Jadwiga Wojtas, dyrektor produkcji i rozwoju systemu enova365. Prezes zarządu Soneta sp. z o.o., producenta systemu enova365. 


Dowiedziałeś się już, że nie ma jednego, uniwersalnego systemu informatycznego dla usług profesjonalnych. Skoro nie ma, to zacznij od poznania tych, które na pewno spełniają funkcje i udostępniają technologie oczekiwane w tym sektorze. Wszystkie systemy, które porównaliśmy w naszym Przewodniku zostały stworzone z myślą o zarządzaniu kluczowymi procesami w firmach zorientowanych na realizację projektów. Każdy z nich pomaga skutecznie organizować i planować pracę konsultantów, zarządzać projektami i obsługę klientów, kontrolować rentowność projektów oraz prowadzić pełną księgowość i analizę finansową.

Na bazie wielu pytań oraz weryfikacji odpowiedzi producentów i dostawców, dokonaliśmy porównania najlepszych systemów informatycznych funkcjonujących w sektorze usług profesjonalnych.

Jak z niego skorzystać? To proste. Na podstawie naszego Przewodnika, ustal czego oczekujesz od systemu dla swojej organizacji, a następnie przejdź do tabeli z porównaniem i sprawdź, który z porównywanych systemów najlepiej spełnia Twoje oczekiwania.

Dodatkowo, dla Twojego komfortu, poziom realizowalności funkcji i dostępności technologii, których oczekujesz określiliśmy na czterech poziomach, tj.: pełna dostępność w standardzie systemu, częściowa dostępność w standardzie systemu, dostępność z wykorzystaniem dodatku lub innego oprogramowania oraz niedostępność w systemie.


Jeśli myślisz o wymianie obecnego systemu lub nabyciu nowego, albo jesteś w trakcie tego procesu, musisz koniecznie poznać najlepsze systemy ERP dla Usług Profesjonalnych na naszym rynku. Nie szukaj tam, gdzie stracisz tylko czas. Czas to pieniądz. Nie marnuj go. Wyślij zapytanie do dostawców systemów, o których piszemy w naszym Przewodniku. A jeśli już rozmawiasz z innymi, to domagaj się od nich potwierdzenia dostępności funkcji, które wskazaliśmy w naszej publikacji.   

Gdybyś jednak potrzebował dodatkowego wsparcia, na dowolnym etapie swojego postępowania, to w Przewodniku znajdziesz przydatne linki. Wystarczy, że klikniesz, a przejdziesz do interesującego Cię materiału lub dokumentu.

Odpowiednia organizacja procesów w firmie usługowej pozwala zapewnić wysoką jakość obsługi klientów oraz zwiększyć efektywność zarządzania przyjętymi zleceniami. Pomocne stają się tu rozwiązania dostępne w systemach ERP dedykowane obsłudze firm usługowych. Zaprojektowany przez nas program ERP humansoft HermesSQL, a w szczególności moduł Serwis i usługi, umożliwia uporządkowanie wewnętrznych procesów związanych z obsługą zleceń usługowych i reklamacyjnych oraz kontrolę nad ich realizacją.

Firmy prowadzące usługi (remontowe, instalacyjne, budowlane ect) mogą w systemie zarejestrować przedmiot zlecenia wraz z przypisaniem pracownika odpowiedzialnego za wykonanie usługi oraz wprowadzić termin jego realizacji. Dzięki temu proces terminowej i sprawnej realizacji usług wsparty jest poprzez możliwość pilnowania granicznych dat zleceń a także analityczne spojrzenia na ilość przyjętych zleceń oraz poziom obciążenia pracowników. Program pozwala kojarzyć ze zleceniem wszelkie dokumenty, które mają wpływ na koszt jego wykonania, takie jak: dokumenty rozchodu wewnętrznego materiałów czy faktury obce. Posiadanie na bieżąco informacji dotyczących nakładów finansowych i materialnych poniesionych w związku z wykonaniem powierzonego przedsięwzięcia pozwala firmie czuwać nad rentownością zlecenia. Ze zleceniem można również powiązać dodatkowe koszty, których wielkość nie da się bezpośrednio odnieść do konkretnego zlecenia. Mowa o takich kosztach jak: koszty zużytej energii, wynagrodzeń stałych, które za pomocą odpowiednich współczynników należy rozdzielić na poszczególne komórki a następnie zlecenia. Proces odbywa się po stronie Księgi Handlowej. Dopiero potem można je odnieść do kosztów wskazanego zlecenia. W wyniku tych operacji oraz połączenia zlecenia z fakturą sprzedaży, program tworzy bilans zlecenia. Jest to tzw. rachunek kosztów i przychodów, który pozwala sprawdzić opłacalności wykonania zlecenia. Wszystkie te informacje dostępne są w module Serwis i Usługi, bezpośrednio na zleceniu, bez konieczności tworzenia jakichkolwiek analiz.

Natomiast przedsiębiorstwa specjalizujące się w serwisie maszyn i urządzeń, np.: serwisy samochodowe, RTV/AGD czy komputerowe, mogą zarejestrować w programie informacje dotyczące przyjętego do naprawy urządzenia wraz ze szczegółowym opisem jego wad i objawów uszkodzenia. Mogą również wydrukować rewers dla klienta oraz sporządzić notatki z naprawy wraz z określeniem reakcji serwisu (np. naprawa, wymiana części etc.). Obsługa numerów seryjnych zapewnia szybkie wyszukiwanie w bazie urządzeń zgłoszonych do naprawy a także sprawdzenie historii naprawy oraz wgląd w dokumenty powiązane z danym numerem seryjnym. Wszystkie istotne informacje są zawsze „pod ręką”, więc weryfikacja danego przypadku jest w programie wyjątkowo łatwa. Również i w tym obszarze tworzone jest podsumowanie zlecenia zawierające: koszty, przychody i osiągnięty zysk.

Dla firm usługowych posiadających bardziej złożony proces obsługi klienta, poczynając od jego pozyskania, kończąc na realizacji usług w ramach stałych umów, dobrym rozwiązaniem może okazać się integracja programu humansoft HermesSQL z systemem CRM (np.: SugerCRM). Korzyści z takiej integracji jest wiele. Można do nich zaliczyć: szczegółowe planowanie czasu wykonanych zadań, możliwość rejestracji postępów wykonanych prac czy też graficzną formę wizualizacji wykonywanych zadań ułatwiającą zarządzanie usługami. - Edyta Pacholec, Dyrektor Działu Wdrożeń w firmie Humansoft Sp. z .o.o. 

Dziękujemy naszym Partnerom merytorycznym za konsultacje i udostępnienie materiałów, które wykorzystaliśmy w naszym Przewodniku.

Przewodnik Inwestora. Przygotuj się do wdrożenia ERP dla Usług Profesjonalnych jest dostępny pod adresem www

/content/files/3/3/869d0d1d4ac9f8cdf495c5d371cbd459902c9103.jpg_t_main.jpg

Redakcja decyzje-IT.pl

Misją serwisu jest wspieranie decydentów i wszystkich innych osób uczestniczących w usprawnianiu zarządzania przedsiębiorstwem lub organizacją z wykorzystaniem technologii informatycznych w podejmowanych przez nich decyzjach w obszarze IT.