Centrum wiedzy

Branża: Działalność usługowa

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego o rozwiązaniach informatycznych stosowanych w usługach. Poznaj systemy informatyczne dla usług. Dowiedz się kim są dostawcy systemów dla usług. Codziennie nowe informacje, interesujące materiały oraz dane nt. rynku systemów i aplikacji IT w Polsce. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją i pomocą w podejmowanych przez Ciebie decyzjach IT.

System dla usług

Systemy dla usług (oprogramowanie dla usług i aplikacje dla usług) to technologia informatyczna, która umożliwia obsługę danych i transakcji w branży usługowej, w takich obszarach jak: finanse i księgowość, sprzedaż, zakupy, magazyn, kadry i płace, obsługa projektu i obsługa projektów (efektywne zarządzanie projektami), zarządzanie procesami biznesowymi, obieg dokumentów oraz zarządzanie obiegiem pracy (workflow).

Rodzaje systemów dla usług

Pośród wielu rodzajów systemów dla usług, wyróżnić należy:

 • ERP dla usług,
 • Zarządzanie serwisem w terenie [FSM],
 • Zarządzanie projektami [PMS],
 • Zarządzanie portfolio projektów [PPM],
 • Zarządzanie procesami biznesowymi [BPM],
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów [DMS],
 • Zarządzaniem obiegiem pracy [workflow].
Zastosowanie systemów dla usług

Rozwiązania informatyczne dla usług powinny być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, gdzie podstawą funkcjonowania jest świadczenie usług. Funkcjonalność informatycznych systemów dla  usług może dotyczyć takich obszarów jak np.:

 • planowanie projektów,
 • monitorowanie i rozliczanie projektów,
 • optymalizacja procesów biznesowych,
 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • zarządzanie workflow
 • księgowość projektowa,
 • analizy projektów, raportowanie projektów.
Korzyści z systemów dla usług

Do podstawowych korzyści z wdrożenia systemu dla usług zaliczyć należy:

 • podniesienie efektywności planowania zasobów,
 • obniżenie kosztów usług,
 • bieżący dostęp do danych o projektach,
 • skrócenie czasu ofertowania usług,
 • świadczenie usług w terenie,
 • skrócenie czasu obsługi klienta,
 • skrócenie drogi obiegu dokumentów i zadań,
 • unifikacja procedur pracy i procesów biznesowych,
 • wielowymiarowe analizy i raporty o stanie przedsiębiorstwa.

Artykuły

Najlepsze systemy informatyczne dla Usług Profesjonalnych

Najlepsze systemy informatyczne dla Usług Profesjonalnych

Usługi to sektor gospodarki, który rośnie i rozwija się z każdym rokiem. Dostępne dane statystyczne wskazują niezmiennie o corocznym wzroście zatrudnienia i wypracowywanych przychodów w tym sektorze gospodarki. W gospodarkach rozwiniętych, prawie 60% produktu krajowego brutto jest wypracowywane przez organizacje usługowe, funkcjonujące w branży finansowej, ubezpieczeniowej,...

INFORMATYCZNE INNOWACJE W MTP

INFORMATYCZNE INNOWACJE W MTP

Międzynarodowe Targi Poznańskie, lider przemysłu targowego w Polsce, usprawniają zarządzanie operacyjne dzięki IFS Applications. System ERP jest „centrum operacyjnym" dla wielu satelitarnych systemów IT używanych w MTP.

Case Studies

Millward Brown. Efektywność w obszarze...

Wdrożenie systemy Deltek Maconomy w Millward Brown pozwoliło na konsolidację w ramach jednego rozwiązania 30-tu oddzielnych systemów...

enova365 w chmurze wybrana przez wel.com mobile

Usprawnienie procesów obsługi handlowej  wel.com mobile to wirtualny operator sieci komórkowej, dystrybutor zaawansowanych...

White Papers

Innowacje w zakresie usług serwisowych

Przypomnijmy sobie, jak biznes wyglądał pięć lat temu? Spróbujmy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał za pięć lat? Łatwo zauważyć...

IFS Applications dla Przedsiębiorstw...

Przedsiębiorstwa z sektora wodno-kanalizacyjnego na co dzień stają wobec konieczności szybkiej i właściwej reakcji na wiele czynników...