IFS Applications

IFS Applications

ERP dla dystrybucji

ERP dla produkcji ciągłej

ERP dla projektowania na zamówienie

IFS Applications jest nowoczesnym systemem zintegrowanym, wspierającym działalność biznesową ponad 2000 przedsiębiorstw oraz ponad 500 000 użytkowników na całym świecie. Rozwiązanie IFS dedykowane jest dla firm przemysłowych, użyteczności publicznej oraz usługowych i handlowych.

Wspiera kluczowe procesy biznesowe, takie jak zarządzanie produkcją, serwisem, łańcuchem dostaw czy działalnością projektową, wspierane są przez obszary zarządzania finansami i księgowością, obiegiem dokumentów i zadań czy zarządzaniem zasobami ludzkimi i płacami.

IFS

IFS

Dostawca

Producent

Ul. Marcina Flisa 4
02-247 Warszawa

+48 22 577 45 00

_

info.pl@ifsworld.com

www.ifsworld.com/

Dostawcy

Funkcjonalność

Specyfikacja

Przeznaczenie

Wdrożenia