Rejestracja na webinarium

W nowej szacie informatycznej

Geneza projektu


Firma P.B.H. poszukiwała nowego rozwiązania informatycznego, który wspierałby jej dalszy rozwój. Wcześniej, oprócz systemu ERP, firma korzystała z różnych, dedykowanych rozwiązań. Nie były one częścią głównego systemu, lecz zostały stworzone jako osobno funkcjonujące elementy, często przez zewnętrznych w stosunku do ERP dostawców. Poszukując nowego oprogramowania, firmie zależało, aby było one dostosowane do funkcjonującego modelu biznesowego, w obszarach, w których funkcjonował on zadowalająco. Ponadto, nowy system miał usprawniać wymagające tego elementy ( szczególnie w obszarach, w których wcześniejszy ERP miał poważne problemy z poprawnym działaniem) i zapewnić możliwość rozwoju w planowanych przez firmę kierunkach, szczególnie w obszarach rozwoju mechanizmów zwiększających sprzedaż (programy lojalnościowe, lepsza obsługa klienta).


Spełnienie powyższych zadań  wymagało od dostawcy oprogramowania dużej elastyczności i dobrego zrozumienia potrzeb firmy. Istotne były również terminy projektu, które z przyczyn formalno - prawnych były bardzo szybkie. Wyzwanie nie polegało więc tylko na stworzeniu nietypowych rozwiązań, lecz również na przygotowaniu i uruchomieniu ich w określonym czasie. Firma P.B.H. wybrała Sente jako partnera do realizacji tego projektu. O część logistyczną projektu związaną z przepływem towaru dbała firma doradztwa logistycznego Bincode. 


Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

W nowej szacie informatycznej

Geneza projektu


Firma P.B.H. poszukiwała nowego rozwiązania informatycznego, który wspierałby jej dalszy rozwój. Wcześniej, oprócz systemu ERP, firma korzystała z różnych, dedykowanych rozwiązań. Nie były one częścią głównego systemu, lecz zostały stworzone jako osobno funkcjonujące elementy, często przez zewnętrznych w stosunku do ERP dostawców. Poszukując nowego oprogramowania, firmie zależało, aby było one dostosowane do funkcjonującego modelu biznesowego, w obszarach, w których funkcjonował on zadowalająco. Ponadto, nowy system miał usprawniać wymagające tego elementy ( szczególnie w obszarach, w których wcześniejszy ERP miał poważne problemy z poprawnym działaniem) i zapewnić możliwość rozwoju w planowanych przez firmę kierunkach, szczególnie w obszarach rozwoju mechanizmów zwiększających sprzedaż (programy lojalnościowe, lepsza obsługa klienta).


Spełnienie powyższych zadań  wymagało od dostawcy oprogramowania dużej elastyczności i dobrego zrozumienia potrzeb firmy. Istotne były również terminy projektu, które z przyczyn formalno - prawnych były bardzo szybkie. Wyzwanie nie polegało więc tylko na stworzeniu nietypowych rozwiązań, lecz również na przygotowaniu i uruchomieniu ich w określonym czasie. Firma P.B.H. wybrała Sente jako partnera do realizacji tego projektu. O część logistyczną projektu związaną z przepływem towaru dbała firma doradztwa logistycznego Bincode. 


Cele projektu


●    usprawnienie i automatyzacja procesów sprzedażowych

●    rozwój w kierunku omnichannel

●    rozwój programów lojalnościowych

●    usprawnienie mechanizmów wykorzystywanych na magazynie centralnym i umożliwienie ich konfiguracji oraz rozwoju

●    uruchomienie systemu WMS w magazynie outletowym

●    wprowadzenie usprawnień do magazynu głównego w celu podniesienia wydajności pracy


Wyzwania


Terminy projektu były zdefiniowane od początku. Wyzwaniem było zaplanowanie projektu w ten sposób, aby jego poszczególne etapy były realizowane na czas i nie powodowały przerw w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Uruchomienie nowego systemu wymagało migracji danych z dotąd wykorzystywanego rozwiązania.


Pierwsze 3 miesiące prac miały charakter analityczny. Pokazały one to, jak dużą organizacją jest P.B.H. oraz zwróciły uwagę na rozbudowane struktury, które w niej występują (rozproszenie terytorialne sklepów, 12 kierowników regionalnych, outlety). Procesy zachodzące w poszczególnych jednostkach były bardzo zróżnicowane. Dlatego na początku projektu obie strony pracowały nad stworzeniem jednolitych standardów wewnątrz organizacji. Ważnym punktem było również ustalenie celów biznesowych wdrożenia.


Kolejne etapy prac, to systematyczne uruchamianie nowego systemu w kolejnych obszarach. Jako pierwszy wdrożony został obszar finansów i księgowości (z uwagi na rok rozliczeniowy, który dla firmy P.B.H. zaczyna się 1 kwietnia). W okresie przejściowym, pozostałe jednostki firmy pracowały w starym systemie, z którego dane transakcyjne były transferowane do nowego, i tutaj księgowane. Dzięki temu konfiguracja systemu mogła być zweryfikowana w obszarze gospodarki magazynowej i księgowości bez ryzyka zaburzenia pracy firmy. Została stworzona wersja demo, z której pracownicy mogli się szkolić jeszcze przed wdrożeniem systemu. Następnie, w odpowiednim tempie, poszczególne sklepy były “przełączane” do nowego systemu - jednego dnia przestawały korzystać ze starego oprogramowania, a następnego rozpoczynały pracę w nowym. Taki sposób pozwolił na stopniowe przełączenie wszystkich sklepów, minimalizując ryzyko przerwy w funkcjonowaniu punktów sprzedaży. Proces przełączania sklepów trwał 2 miesiące. Ostatnim etapem było uruchomienie systemów w magazynach centralnych.


... więcej w materiale do pobrania

Pobierz Case Study

Pobierz