Rejestracja na webinarium

Zarządzanie zmianą decyduje o sukcesie cyfryzacji przedsiębiorstwa

Mariusz Siwek, Channel Director CEE North, Infor, o taktyce zarządzania zmianami  

Zarządzający przedsiębiorstwami przemysłowymi są na ogół świadomi, że zmiana wiąże się z dużym stresem dla organizacji. Procesy biznesowe w stanie przejściowym mają wpływ na wzrost niepewności i przekładają się na podwójne wykonywanie pewnych zadań i luki w procedurach. Wynika to z konieczności podejmowania przez zespół prac zmierzających do uporządkowania starych i nowych sposobów działania i wiąże się z koniecznością poświecenia czasu na ponowne nauczenie się codziennych zadań z zastosowaniem nowych narzędzi. Plan zarządzania zmianami może pomóc w bardziej uporządkowanej adaptacji nowych technologii. Wraz z postępującą cyfryzacją przedsiębiorstwa produkcyjne powinny dostosować swoją taktykę zarządzania zmianami do własnych planów wdrożenia.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

Zarządzanie zmianą decyduje o sukcesie cyfryzacji przedsiębiorstwa

Mariusz Siwek, Channel Director CEE North, Infor, o taktyce zarządzania zmianami  

Zarządzający przedsiębiorstwami przemysłowymi są na ogół świadomi, że zmiana wiąże się z dużym stresem dla organizacji. Procesy biznesowe w stanie przejściowym mają wpływ na wzrost niepewności i przekładają się na podwójne wykonywanie pewnych zadań i luki w procedurach. Wynika to z konieczności podejmowania przez zespół prac zmierzających do uporządkowania starych i nowych sposobów działania i wiąże się z koniecznością poświecenia czasu na ponowne nauczenie się codziennych zadań z zastosowaniem nowych narzędzi. Plan zarządzania zmianami może pomóc w bardziej uporządkowanej adaptacji nowych technologii. Wraz z postępującą cyfryzacją przedsiębiorstwa produkcyjne powinny dostosować swoją taktykę zarządzania zmianami do własnych planów wdrożenia.

Pozbądź się kłopotów

Większość z nas ma swoje przyzwyczajenia. W gruncie rzeczy lubimy rutynę i cenimy to, że możemy dzięki niej osiągać stale te same, przewidywalne efekty. Stabilność pracy jest często wymieniana jako czynnik motywujący przy podejmowaniu decyzji o ścieżce kariery i przyczynia się do wyboru konkretnego stanowiska. Należy pamiętać o tym, że częste zmiany w organizacji mogą prowadzić do wysokiej rotacji pracowników, co dodatkowo pogłębia wstrząs. Kiedy już proces niekontrolowanej wymiany kadr w przedsiębiorstwie rozpocznie się, czasem trudno go powstrzymać.

Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie działań wpierających zarządzanie zmianą. Niestety, menedżerowie często tak bardzo koncentrują się na inwestycjach i działaniach bieżących, że zaniedbują potrzebę pracowników dotyczącą kontrolowanej adaptacji do nowych warunków. Niektórzy zarządzający błędnie zakładają też, że kilka sesji szkoleniowych w zupełności rozwiązuje problem adaptacji użytkowników do nowej technologii. Szkolenie jest oczywiście ważne, ale to zaledwie jeden z elementów kompleksowego podejścia, które w dużo większym stopniu ma szanse przyczynić się do akceptacji zmian i pomaga pracownikom w przyjęciu nowego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Cyfryzacja i powiązana z nią technologia Internet of Things ma potencjał wywierania znacznego wpływu na funkcjonowanie organizacji. Właściwe przygotowanie organizacji do zmian pomoże nie tylko zapewnić pełniejszy udział pracowników w tej transformacji, ale ułatwi im zaangażowanie się w ten proces i ostatecznie zadecyduje o jego sukcesie lub porażce. Oto dziesięć wskazówek dotyczących zmian kultury organizacji.


1. Użyj argumentów, by zmotywować załogę .

Wyjaśnij załodze, dlaczego wdraża się daną technologię, co zyska dzięki niej organizacja, o jaką stawkę toczy się gra.

2. Usuń bariery.

Pracownicy mogą napotykać przeszkody w opanowaniu nowej umiejętności lub procesu. Postaraj się ułatwić pracownikom zmagania z tymi wyzwaniami, uwzględniając ich możliwości mentalne/psychiczne oraz fizyczne.

3. Bądź świadomy zagrożeń.

Każda inicjatywa niesie za sobą zagrożenia i ryzyko potencjalnego niepowodzenia. Nie zaprzeczaj zagrożeniom i nie próbuj ich ukryć. Mając wyłącznie własne wyobrażenia na temat możliwych zagrożeń, pracownicy mogą zakładać gorsze scenariusze, często znacznie bardziej niebezpieczne niż rzeczywiste ryzyko.

4. Bądź szczery i sprawiedliwy.

Wyjaśniaj za pomocą przykładów, upewnij się, że menedżerowie znają Twoje oczekiwania, a także przestrzegają Twoich standardów.

5. Ustaw realistyczną agendę działań.

Nie spiesz się. Nierealne podejście do kalendarza powoduje stres i jest przyczyną błędów, co często prowadzi do niepowodzeń lub istotnie spowalnia proces zmian. Bądź elastyczny, na tyle, na ile to możliwe.

6. Oddaj głos pracownikom.

Daj pracownikom szansę uczestniczenia w procesach i spotkaniach roboczych na wielu płaszczyznach. Słuchaj pomysłów nawet od początkujących użytkowników. Pozwól pracownikom wnieść swój wkład w zmianę.

7. Zapewnij edukację i szkolenia.

Naucz nowych umiejętności. Korzystaj z różnych metod uczenia się, w szczególności tych praktycznych.

8. Komunikuj się możliwie jak najszybciej i najczęściej.

Prowadzenie dialogu między kadrą kierowniczą, a personelem w trakcie ewolucji sprzyja przyjaznemu przyjęciu zmian i kształtowaniu pozytywnych opinii.

9. Dostosuj plany do rzeczywistości, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Upewnij się, że plany wymagają korekty. Dołącz do punktów kontrolnych planu decyzję o następnym kroku „go / no-go”.

10. Celebruj zwycięstwa. 

Nagradzaj pracowników za osiągnięcia, zwłaszcza za zwycięstwa na początkowym etapie. Świętuj wraz z zespołem jeżeli uda się Wam osiągnąć zamierzone cele.

Dzięki tym prostym wskazówkom wzbogacisz swoje rzemiosło zarządzania zmianą i ułatwisz pracownikom adaptację do nowych technologii. W pełni zaangażowani pracownicy mają decydujące znaczenie dla powodzenia projektów związanych z cyfryzacją. Inwestuj czas i zasoby w zarządzanie zmianami.

Dowiedz się więcej o EPAK (Enterprise Performance Accelerator Kit), platformie dedykowanej do zarządzania programami szkoleniowo-edukacyjnymi dla personelu.Mariusz Siwek , Channel Director CEE North, Infor

Mariusz Siwek posiada czternastoletnie doświadczenie w branży oprogramowania biznesowego. Dołączył do firmy Infor wraz z przejęciem SSA Global w 2006 roku. Obecnie jest odpowiedzialny za strategię wprowadzania oferty na rynki Europy Wschodniej. Do jego głównych zadań należy rekrutowanie nowych partnerów oraz wdrażanie planów rozwoju firmy w regionie. Mariusz jest absolwentem studiów MBA na TSM Business School oraz posiada tytuł magistra technologii informatycznych i zarządzania produkcją.