Rejestracja na webinarium

Większe zyski w handlu dzięki ERP?

Rozwój średnich przedsiębiorstw może zostać przyspieszony dzięki wdrożeniu skutecznych zasad rozliczania transakcji w ramach handlu międzynarodowego.

Z roku na rok wzrasta ilość i wartość towarów importowanych oraz eksportowych przez polskich przedsiębiorców. Nie tylko duże firmy prowadzą handel zagraniczny, coraz większa dostępność do rynków pozakrajowych skłania także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do szukania kontrahentów poza granicami Polski. Wzrostu niniejszego trendu jest doskonale przedstawiony w statystykach opublikowanych przez GUS – informuje ekspert systemu ERP - Sławomir Rusajczyk.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

Większe zyski w handlu dzięki ERP?

Rozwój średnich przedsiębiorstw może zostać przyspieszony dzięki wdrożeniu skutecznych zasad rozliczania transakcji w ramach handlu międzynarodowego.

Z roku na rok wzrasta ilość i wartość towarów importowanych oraz eksportowych przez polskich przedsiębiorców. Nie tylko duże firmy prowadzą handel zagraniczny, coraz większa dostępność do rynków pozakrajowych skłania także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do szukania kontrahentów poza granicami Polski. Wzrostu niniejszego trendu jest doskonale przedstawiony w statystykach opublikowanych przez GUS – informuje ekspert systemu ERP - Sławomir Rusajczyk.


Wykres1. Wartość importu i eksportu towarów z/do Polski w latach 2010,2012,2014,2016

Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx, dostęp: 28.06.2017r.

Wartość importu i exportu rośnie w sposób liniowy, czyli nie stanowi jednorazowego skoku, a trend o stałym wzroście. W 2016 roku zanotowano również dodatnie saldo obrotu handlu zagranicznego, co cieszy tym bardziej, ponieważ oznacza, że coraz więcej polskich produktów jest oferowane zagranicznym konsumentom – dodaje specjalista.              

Maksymalne uproszczenie procedur

Rozwój sektora transakcji międzynarodowych oddziałuje na wiele gałęzi łańcucha dostaw (produkcja, księgowość, spedycja, managment itp.). Z niniejszego powodu koniecznym jest zapewnienie płynnego przepływu informacji oraz prawidłowego rozliczenia transakcji międzynarodowych. Systemy klasy ERP wychodzą naprzeciw oczekiwaniom związanym z zarzadzaniem towarową wymiana międzynarodową i umożliwiają:

  • zautomatyzowane i wynikowe tworzenie dokumentów: faktura wewnętrzna, faktura nabycia WNT, faktura nabycia i wewnętrzna, faktura importowa, faktura eksportowa VAT, faktura dostawy WDT, dokument WZ UE;
  • wyliczenie należnych opłat (cło, VAT, akcyza);
  • tworzenie deklaracji Intrastat;
  • prowadzenie wymiany handlowej w różnych walutach (automatyczne zaciąganie wartości kursowych);
  • korzystanie z nieograniczonych możliwości tworzenia różnorodnych scenariuszy służących wycenie np. przy braku uwzględnienia kosztów takich jak transport/opakowania na fakturze dostawcy w zakupie zagranicznym jest możliwość wyceny towarów z proporcjonalnym uwzględnieniem wymienionych kosztów dodatkowych.

Systemy do zarządzania handlem zagranicznym muszą być zbudowane z uwzględnieniem wszelkich reguł określonych w ramach Incoterms (Międzynarodowe Reguły Handlu). Nie tylko wymiana towarów z zagranicą może stać się łatwiejsza, systemy klasy ERP w znacznym stopniu ułatwiają i przyspieszają większość procesów związanych z prowadzeniem działalności handlowej i produkcyjnej   – podsumowuje Sławomir Rusajczyk (twórca systemu Dialog).

/content/files/5/1/7c93ed425112b9a97a7e4f178a7df8c95b18477e.jpg_t_main.jpg

Projekt 206

Od 11 lat Projekt 206 wspiera rozwój małych, średnich i dużych firmy poprzez wdrażanie autorskiego programu klasy ERP – Dialog.