Rejestracja na webinarium

System APS – niezbędne narzędzie planistów?

Systemy APS (Advanced Planning and Scheduling), od blisko trzech dekad pomagają przedsiębiorstwom w planowaniu produkcji. Ich powstanie zrodziło się ze świadomości, że inne stosowane przez planistów rozwiązania, nie zawsze zapewniają dostateczne wsparcie w dynamicznie zmieniających się warunkach hali produkcyjnej. Wymagania rynku i rosnąca złożoność procesów wytwórczych, wymusiły poszukiwanie rozwiązań pozwalających tworzyć i optymalizować plan produkcji w sposób automatyczny. Odpowiedzią na te potrzeby, stały się systemy APS. Wprowadziły one nową jakość do procesu planowania, pozwalając na bardzo precyzyjne zarządzanie harmonogramem, aż do poziomu pojedynczej operacji technologicznej. Zmiany, jakie na przestrzeni czasu dokonały się w branży przemysłowej, dodatkowo uwydatniły korzyści płynące z zastosowania oprogramowania APS. Obecnie, systemy te coraz częściej trafiają nawet do niewielkich przedsiębiorstw, wypierając arkusze kalkulacyjne i inne zaadaptowane przez planistów rozwiązania.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

System APS – niezbędne narzędzie planistów?

Systemy APS (Advanced Planning and Scheduling), od blisko trzech dekad pomagają przedsiębiorstwom w planowaniu produkcji. Ich powstanie zrodziło się ze świadomości, że inne stosowane przez planistów rozwiązania, nie zawsze zapewniają dostateczne wsparcie w dynamicznie zmieniających się warunkach hali produkcyjnej. Wymagania rynku i rosnąca złożoność procesów wytwórczych, wymusiły poszukiwanie rozwiązań pozwalających tworzyć i optymalizować plan produkcji w sposób automatyczny. Odpowiedzią na te potrzeby, stały się systemy APS. Wprowadziły one nową jakość do procesu planowania, pozwalając na bardzo precyzyjne zarządzanie harmonogramem, aż do poziomu pojedynczej operacji technologicznej. Zmiany, jakie na przestrzeni czasu dokonały się w branży przemysłowej, dodatkowo uwydatniły korzyści płynące z zastosowania oprogramowania APS. Obecnie, systemy te coraz częściej trafiają nawet do niewielkich przedsiębiorstw, wypierając arkusze kalkulacyjne i inne zaadaptowane przez planistów rozwiązania.

Co przyczyniło się do sukcesu systemów APS? Oto niektóre powody, dla których przedsiębiorstwa decydują się na ich wdrożenie:  

  • Automatyczne planowanie produkcji – system APS układa harmonogram automatycznie, bazując na priorytetach i wytycznych określonych przez planistę. Automatyczne planowanie jest szczególnie ważne w zakładach, które realizują dużą liczbę zleceń produkcyjnych. W systemie APS, rola planisty sprowadza się do określenia priorytetów i kryteriów, którymi program ma się kierować, generując harmonogram. System podczas sekwencjonowania operacji produkcyjnych, uwzględnia szereg czynników wpływających na faktyczny czas ich realizacji, takich jak na przykład overlapping.
  • Ułożenie optymalnego planu produkcji – system APS ułatwia maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, dzięki optymalnemu obciążeniu stanowisk produkcyjnych. System przy tworzeniu harmonogramu uwzględnia modelową, zdefiniowaną w danym przedsiębiorstwie wydajność stanowisk pracy. Plan produkcji, może być optymalizowany m.in. pod kątem czasu lub kosztów realizacji zleceń.
  • Planowanie złożone - podczas planowania produkcji, często należy uwzględnić w nim wiele elementów, takich jak wyposażenie stanowiska produkcyjnego, dostępność komponentów, a także dostępność i kompetencje pracowników. Po zdefiniowaniu w systemie APS tych zależności, program będzie je za każdym razem uwzględniał w procesie planowania. Pozwala to uniknąć ewentualnych błędów.
  • Wsparcie w podejmowaniu decyzji - system APS potrafi wskazać wiele alternatywnych scenariuszy planu produkcji, umożliwiając planiście wybór najlepszego.
  • Ograniczenie liczby i czasu przezbrojeń – oprogramowanie APS dzięki zdefiniowanej macierzy przezbrojeń, może tak ułożyć harmonogram, aby podczas realizacji zleceń potrzebna była jak najmniejszej ilość przezbrojeń.
  • Śledzenie produkcji i bieżąca aktualizacja harmonogramu - dzięki opcjonalnej integracji APS z systemami realizacji produkcji (MES), planiści mają bieżący wgląd w stan realizacji zleceń produkcyjnych. Po zauważeniu odchyleń, mogą dokonać bieżącej korekty planu w celu minimalizacji opóźnień. Skorygowany plan, jest automatycznie przekazywany na terminale przy stanowiskach pracy. Koniczność aktualizacji harmonogramu może wynikać z awarii, spadków wydajności, ale także pozyskania nowego zamówienia czy nieobecności pracownika. Dzięki automatyzacji planowania, wygenerowanie nowego harmonogramu, uwzględniającego wszystkie zależności i ograniczenia, zajmuje kilku minut..  
  • Graficzna wizualizacja – system prezentuje harmonogram w formie wykresów Gantta. Jest on czytelny i łatwy w interpretacji.

Systemy APS stanowią potężne narzędzie do tworzenia optymalnych, ale co równie ważne, możliwych w realizacji planów produkcji. System APS pozwala efektywniej gospodarować zasobami, co pozwala obniżyć koszty produkcji i skrócić czas realizacji zleceń. Systemy automatyzują wiele czynności planistycznych, nie ograniczając przy tym swobody planistów w kreowaniu harmonogramu. Użytkownicy systemu, dzięki możliwości określania priorytetów, kryteriów i reguł, według których odbywa się planowanie, zachowują pełną kontrolę nad całym procesem. W razie potrzeby, dzięki technologii drag&drop, systemy APS umożliwiają ręcznie skorygowanie wytyczonego automatycznie planu.

Dla odniesienia pełnych korzyści płynących z zastosowania programów APS, zalecane jest ich współdziałanie z systemami realizacji produkcji typu MES. Umożliwia to szybką, dwustronną wymianę informacji między działami produkcji i planowania, a w razie potrzeby natychmiastowe podjęcie stosownych działań.


   Marek Wiązowski, Quantum Qguar