Rejestracja na webinarium

Platforma Zarządzania Wyposażeniem

Stworzona przez firmę ICOMP nowa aplikacja służąca do zarządzania narzędziami, wyposażeniem maszyn, programami dla maszyn CNC, dokumentacją techniczno – technologiczną, wyposażeniem pracowników i środkami ochrony BHP. Może działać jako program zintegrowany z rozwiązaniami ERP.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

Platforma Zarządzania Wyposażeniem

Stworzona przez firmę ICOMP nowa aplikacja służąca do zarządzania narzędziami, wyposażeniem maszyn, programami dla maszyn CNC, dokumentacją techniczno – technologiczną, wyposażeniem pracowników i środkami ochrony BHP. Może działać jako program zintegrowany z rozwiązaniami ERP.

Niezwykle przydatne narzędzie dla działów i firm:

  • prowadzących kontrolę okresową przyrządów i sprawdzianów kontrolno-pomiarowych.
  • mających komórkę narzędziowni z wypożyczalnią narzędzi
  • utrzymania ruchu
  • służb serwisowych

Znajduje zastosowanie dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Uniwersalna aplikacja wspomagająca zarządzanie programami używanymi w centrach obróbczych CNC oraz wspomagająca zarządzanie dokumentacją techniczno – technologiczną. Zawiera również moduły odpowiedzialne za wyposażenie i środki ochrony BHP.

10 modułów, będących kompletnym rozwiązaniem wielu problemów firm zarządzających procesami produkcyjnymi.


   

Przyrządy i sprawdziany kontrolno-pomiarowe: Funkcjonalność rejestracji wydań i zwrotów, wykonywania przeglądów w zdefiniowanych czasookresach. Nadzór zbliżających się terminów przeglądów za pomocą programu i alertów/raportów wysyłanych przez email. Kontrola zapasu w magazynie, alokacji przyrządu/sprawdzianu, na hali (pracownik, linia) lub u odbiorcy zewnętrznego.

   

KJ: Wykonywanie rejestracji przyjęć do przeglądów oraz wydań do wypożyczalni po przeglądach. Rejestracja historii przeglądów.
   

Kierownik KJ: Umożliwia kontrolę realizacji przeglądów okresowych przyrządów sprawdzianów kontrolno-pomiarowych. Kontrola wykonywania okresowych przeglądów przyrządów KP. Warunkowe przedłużanie terminu kolejnego przeglądu.

   

Narzędzia: Zrządzanie wypożyczalnią narzędzi. Rejestracja wydań i zwrotów. Kontrola zapasu w magazynie alokacji przyrządu/sprawdzianu, na hali (pracownik, linia) lub u odbiorcy zewnętrznego.
   

Technologie: Wypożyczalnia dokumentacji technologicznej. Rejestracja wydań i zwrotów dokumentów. Kontrola obecnego miejsca przechowywania.
   

Programy: Wypożyczalnia programów na nośnikach elektronicznych (np. algorytmy CNC) do maszyn, centr obróbczych. Rejestracja wydań i zwrotów. Kontrola obecnego miejsca przechowywania.
   

Wyposażenie maszyn: wypożyczalnia wyposażenia maszyn. Rejestracja wydań i zwrotów Kontrola zapasu w magazynie lub miejsca obecnej alokacji.
   

Środki ochrony BHP: Funkcjonalność planowania terminowych wydań środków ochrony dla pracowników w zaplanowanych czasookresach. Rejestracja planowanych i nieplanowanych wydań środków ochrony BHP dla pracowników w zaplanowanych terminach/czasookresach. Nadzór nad zbliżającymi się terminami kolejnych wydań za pomocą aplikacji oraz alertów/raportów wysyłanych przez e-mail.

   

Raporty: Generowanie dynamicznych raportów na podstawie parametrów zadanych przez użytkownika lub wg. Karty/nazwiska i imienia pracownika.
   

Administrator: Funkcjonalność zarządzania użytkownikami aplikacji oraz listą pracowników, którzy są upoważnieni do pobierania zasobów wypożyczalni.
   

Wyposażenie pracownika: Jest to moduł o funkcjonalności wypożyczalni wyposażenia pracownika. Rejestracja wydań oraz zwrotów. Kontrola miejsca alokacji: dostępność w magazynie, na hali produkcyjnej (pracownik, linia) lub u odbiorcy zewnętrznego.


Firma ICOMP mieści się w Zielonej Górze. Nasz zespół posiada niemal 15 letnie doświadczenie we wdrożeniach, serwisie, doradztwie technicznym w obszarze systemów klasy ERP. W ramach świadczonych usług, nasi specjaliści dedykowani do poszczególnych modułów systemu wykonują analizy biznesowe, identyfikują problemy, opracowują koncepcję informatyzacji, wykonują projekty, dostarczają sprzęt, szkolą, wspierają użytkowników oraz świadczą opiekę powdrożeniową.

ICOMP Sp z.o.o 

ul. Chopina 13 b 

65-031 Zielona Góra

T: 0048 68 328 00 00

email: info@icomperp.pl 

www.icomperp.pl