Rejestracja na webinarium

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PRODUKT TO TYLKO JEDEN Z ELEMENTÓW NASZEJ STRATEGII - Wywiad z dyrektorem VOIGT Jackiem Grynickim

O rozwoju firmy, działalności serwisowej oraz o korzyściach z wdrożenia systemu IFS Applications rozmawiamy z JACKIEM GRYNICKIM, dyrektorem zarządzającym i prokurentem w PPUH Voigt Sp. z o.o.

Voigt obchodził w ubiegłym roku swoje 25-lecie. Jak w tym czasie rozwijała się działalność przedsiębiorstwa?

Działalność naszej firmy w 90% dotyczy rynku krajowego, ale rozwijamy się również na rynkach zagranicznych. Głównym odbiorcą produktów Voigt są Niemcy, jesteśmy też obecni w wielu krajach Europy. Od niedawna naszym nowym rynkiem jest Szkocja.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PRODUKT TO TYLKO JEDEN Z ELEMENTÓW NASZEJ STRATEGII - Wywiad z dyrektorem VOIGT Jackiem Grynickim

O rozwoju firmy, działalności serwisowej oraz o korzyściach z wdrożenia systemu IFS Applications rozmawiamy z JACKIEM GRYNICKIM, dyrektorem zarządzającym i prokurentem w PPUH Voigt Sp. z o.o.

Voigt obchodził w ubiegłym roku swoje 25-lecie. Jak w tym czasie rozwijała się działalność przedsiębiorstwa?

Działalność naszej firmy w 90% dotyczy rynku krajowego, ale rozwijamy się również na rynkach zagranicznych. Głównym odbiorcą produktów Voigt są Niemcy, jesteśmy też obecni w wielu krajach Europy. Od niedawna naszym nowym rynkiem jest Szkocja.

Skupiamy się na obsłudze klientów instytucjonalnych, przede wszystkim z sektora przemysłowego i branży usług sprzątających. Ale stawiamy też na współpracę z branżą hotelarską i gastronomiczną, która bardzo szybko się rozwija.

Uruchomiliśmy również linię produktową skierowaną do klientów indywidualnych, która jest oferowana pod nową marką Voiger.

  • Czym wyróżnia się oferta Voigt na tle konkurencji?

Bardzo ważna w rozwoju naszego przedsiębiorstwa jest działalność pozaprodukcyjna, która obejmuje usługi serwisowe, audyty i szkolenia — w skrócie obszar ten nazywamy SAS (Szkolenia — Audyt — Serwis). Ten model działania, który systematycznie rozwijamy od kilku lat, pomaga nam osiągnąć sukces.

Na polskim rynku byliśmy pod tym względem pionierami. Oczywiście obecnie już wiele organizacji próbuje podążać tą samą drogą, ale my też nie pozostajemy w miejscu i stale przyspieszamy. Naszą przewagę konkurencyjną budujemy na właściwym podejściu do obsługi serwisowej i audytowo-szkoleniowej, całej technologii związanej z produktami.

Staramy się patrzeć na nasz biznes szeroko. Najważniejsze są potrzeby klientów, bo to one generują kolejne etapy naszego rozwoju. Z punktu widzenia klienta ważne jest to, że oferujemy wartość dodaną w postaci usług serwisowych i szkoleniowych. Sam produkt tak naprawdę jest „wisienką na torcie".

  • Dlaczego zarząd Voigt podjął decyzję o wdrożeniu nowego systemu ERP?

To była decyzja strategiczna, która miała zapewnić dalszy, dynamiczny rozwój naszego przedsiębiorstwa. Poprzedni system ERP, którego używaliśmy od roku 2007, w miarę rozwoju firmy i zmieniających się realiów rynkowych, stał się niewystarczający w stosunku do naszych potrzeb.

Zmiana systemu ERP była wymuszona przede wszystkim brakiem możliwości pełnego wykorzystania potencjału działu SAS, świadczącego usługi serwisowe i szkoleniowe. Ponadto poprzedni system blokował rozwój naszej działalności w obszarze sprzedaży, nie pozwalając na wdrożenie rozwiązań i mechanizmów związanych z nową polityką sprzedaży.

Najważniejszą cechą nowego systemu, której poszukiwaliśmy, była jego elastyczność. Analiza przedwdrożeniowa, którą rozpoczęliśmy z innym dostawcą, pokazała, że rozwiązanie nie spełnia naszych wymagań. Wtedy zwróciliśmy się do firmy IFS, z którą mieliśmy już styczność w 2007 roku. W tamtym czasie nasza organizacja nie miała jeszcze dużych potrzeb i nie była przygotowana na tak zaawansowany system. Nasze wrażenia z pierwszego kontaktu z konsultantami IFS były bardzo dobre, dlatego chętnie wróciliśmy do tematu i postanowiliśmy wspólnie spróbować rozwiązać nasze problemy, i to się udało.

  • Jakie były główne cele biznesowe tej inwestycji?

Przede wszystkim potrzeba zapewnienia sprawnej komunikacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i ze środowiskiem zewnętrznym, w którym działamy. Chcieliśmy zmodernizować i przyspieszyć procesy obiegu dokumentów pomiędzy kluczowymi działami w organizacji, czyli obszarem sprzedaży, produkcji, logistyki i finansów. Wymagania dotyczące komunikacji zewnętrznej były związane z rynkiem dystrybucji, który obsługujemy. Konkretnie chodziło nam o wprowadzenie bardziej elastycznego systemu sprzedażowego.

  • Dlaczego wybrali Państwo rozwiązanie firmy IFS?

O wyborze IFS Applications zdecydowała elastyczność systemu. Zależało nam na rozwiązaniu, które jest w sposób ciągły rozwijane. To był jeden z bardzo ważnych aspektów wyboru dostawcy. Oczywiście istotny był też aspekt czysto ludzki. Nasze kontakty z przedstawicielami dostawcy od początku były na najwyższym poziomie. Mam na myśli zarówno osoby związane ze sprzedażą, jak i z wdrożeniem systemu.

Wdrożenie systemu IFS Applications było sukcesem dla obu stron. Wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania — zarówno nasz dział IT i nasi pracownicy, jak i konsultanci IFS. Dzięki temu pełny start systemu odbył się zgodnie z harmonogramem. Chcę podkreślić, że wdrożenie było rozległe i objęło wszystkie moduły, które wspomagają funkcjonowanie firmy, począwszy od finansów, produkcji i logistyki, skończywszy na HR.

  • Jak ocenia Pan przebieg wdrożenia?

Wdrożenie i eksploatacja każdego systemu informatycznego ma kilka faz, a wprowadzanie jakichkolwiek zmian w organizacji może spowodować w pierwszym okresie niechęć osób, których ten proces dotyczy. W związku z tym musieliśmy dołożyć wszelkich starań, by użytkownicy, którzy przechodzili ze starego systemu ERP na nowy, mieli świadomość, że przyniesie im to wartość dodaną w późniejszym okresie, w miarę rozwoju ich wiedzy na temat obsługi systemu. Przy współpracy działu IT i wiodących użytkowników bardzo dobrze poradziliśmy sobie z zarządzaniem zmianą. Sukces wdrożenia to efekt zaangażowania wszystkich uczestników tego projektu, w tym kierownictwa firmy.

  • Jakie korzyści przyniosło wdrożenie systemu IFS Applications?

Wdrożenie IFS Applications wzmocniło naszą przewagę konkurencyjną. Najważniejsze, że obecnie system w pełni obsługuje dział SAS, odpowiedzialny za usługi serwisowe oraz audyty i szkolenia dla klientów. Wprowadziliśmy rozwiązania mobilne do obsługi zleceń serwisowych — to istotna wartość dodana, którą bardzo cenią sobie nasi klienci.

Wdrożony moduł IFS CRM ułatwił nam realizację przyjętej strategii sprzedaży, opartej na nowym modelu sprzedażowym. Nowe narzędzia z jednej strony wspomagają pracę doradców handlowych, a z drugiej — pozwalają na analizę ich działań.

Jeszcze jedną istotną korzyścią, jaką przyniosło wdrożenie systemu jest wzrost kompetencji pracowników naszego działu IT. Przekłada się to w sposób widoczny na większą efektywność pracy użytkowników systemu.

  • Czy są plany dalszego rozwoju systemu?

Jesteśmy organizacją, która cały czas się rozwija i uczy. Nie stoimy w miejscu, stale śledzimy rozwój technologii i dokładamy starań, by jak najszybciej wdrażać nowe rozwiązania, które mogą przynieść korzyści pracownikom i całej strukturze biznesowej naszego przedsiębiorstwa. Z jednej strony staramy się jak najszybciej reagować na bieżące potrzeby rynku, a z drugiej — staramy się patrzeć w przyszłość i przewidywać, co powinniśmy zrobić, aby przynajmniej o krok wyprzedzać konkurencję.

W miarę potrzeb będziemy rozwijać wdrożone rozwiązanie i poszerzać jego funkcjonalność. Interesują nas m.in. rozwiązania mobilne dla doradców handlowych. Zastanawiamy się również nad wprowadzeniem rozwiązania IFS do wizualizacji procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Fakt, że myślimy o dalszym rozwoju systemu, jest najlepszym świadectwem na to, że jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów wdrożenia i z naszej współpracy. Jesteśmy otwarci na nowe możliwości i rozwój systemu IFS Applications.