Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

W plany wpisany nieustanny rozwój

O znaczeniu nowoczesnego zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa opowiada dr ANDREAS GLENZ, Prezes Zarządu PREVAC Sp. z o.o.

► JAKĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU FIRMY PREVAC?

We współczesnej gospodarce wiedza i informacja stają się jednym z najważniejszych zasobów strategicznych współczesnych organizacji. Utrzymanie obecnej pozycji na rynku wymaga podejmowania trafnych decyzji dotyczących kierunków działania i celów strategicznych. To właśnie wiedza pozwala na podejmowanie właściwych decyzji. Współczesne zarządzanie, siłą rzeczy, wymaga zatem wsparcia informatycznego, które umożliwia szybką i skuteczną analizę danych. Mówimy tutaj zarówno o bieżącej analizie danych określających nasze otoczenie zewnętrzne, jak i o analizie danych umożliwiającej ocenę skuteczności i efektywności naszego działania. Technologie informatyczne stanowią dla nas nieodłączny składnik funkcjonowania i doskonalenia firmy. W nasze plany jest wpisany nieustanny rozwój, który bez wsparcia nowoczesnych technologii informatycznych wydaje się niemożliwy.

Profim rozwija się z IFS Applications

Profim to jeden z czołowych producentów siedzisk biurowych w Europie, oferujący fotele i krzesła obrotowe, krzesła konferencyjne oraz meble soft seating. Od 26 lat istnienia firma stawia na rozwój i jakość. Najnowsze technologie, oryginalne wzornictwo, dopracowane detale to podstawa, na której opiera swoją solidność.

Fabryka Profim znajduje się w miejscowości Turek, położonej w centrum kraju. Tutaj produkowany jest cały asortyment, obejmujący średnio 100 000 siedzisk miesięcznie. Krzesła i fotele wytwarzane w fabryce w Turku wyróżnia rozpoznawalny design, ergonomiczne rozwiązania i wysoka jakość. Oferta firmy obejmuje produkty przeznaczone do biur i innych pomieszczeń, takich jak recepcje, poczekalnie, sale konferencyjne czy audytoryjne. Firma ma własne laboratorium, w którym poszczególne produkty przechodzą szereg prób i testów, przede wszystkim wytrzymałościowych. Są one także testowane pod względem stabilności i bezpieczeństwa.

Nad procesem produkcji czuwa 1900 pracowników, a łączna powierzchnia hal produkcyjno-magazynowych wynosi 50 000 m2. Profim jako pierwszy polski producent krzeseł biurowych otrzymał certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001.

Stale poszerzamy zakres funkcjonalny rozwiązania

O wieloletniej, owocnej współpracy z firmą IFS opowiada MARIUSZ WAWAK, Kierownik Działu Informatyki w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie.

Z firmą IFS współpracujemy od roku 2002. Pierwsze wdrożenie systemu IFS Applications objęło podstawowe obszary naszej działalności, takie jak: finanse, kadry i płace, gospodarka magazynowa oraz remonty. Głównym celem tego projektu była pełna kontrola wszystkich zdarzeń finansowych w firmie. Wdrożenie systemu pozwoliło na ścisły monitoring i kontrolę kosztów. Jednocześnie zapewniło możliwość analizy kosztów nie tylko w ujęciu całościowym, ale również w ujęciu przekrojowym, uwzględniającym różnorodne wymiary, takie jak koszty poszczególnych procesów działalności naszej firmy, koszty obsługi danych typów pojazdów czy linii komunikacyjnych. Dzięki takim analizom możemy między innymi z dużą dokładnością oszacować przyszłe koszty związane z wprowadzeniem nowych typów pojazdu na określoną trasę.

Wdrożenie systemu IFS Applications było w naszej firmie ogromnym przedsięwzięciem. W te działania zaangażowany był spory sztab ludzi, nie tylko z naszej strony, ale również ze strony firmy IFS. W pracach zespołu projektowego brali udział zarówno użytkownicy końcowi i pracownicy działu IT, jak i kadra kierownicza.

System ERP niezbędny, ale ważna jest kontrola działań

O reorganizacji firmy, inwestycjach oraz roli narzędzi IT w zarządzaniu produkcją rozmawiamy z TOMASZEM HEFCZYCEM, dyrektorem operacyjnym i członkiem zarządu Grupy Powen-Wafapomp.

O GRUPIE POWEN-WAFAPOMP

Grupa Powen-Wafapomp wytwarza wyspecjalizowane, zaawansowane technologicznie produkty. Asortyment jest bardzo szeroki — od niewielkich pomp zatapialnych, po potężne urządzenia przeznaczone dla elektrowni i wodociągów. Ważnym odbiorcą naszych produktów pozostaje górnictwo, które generuje ok. 20—25% przychodów ze sprzedaży. Roczne obroty Grupy Powen-Wafapomp sięgają 100—125 milionów zł.

Grupa Powen-Wafapomp powstała na bazie dwóch dużych fabryk — zabrzańskiego Powenu produkującego pompy i wentylatory dla górnictwa i warszawskiego Wafapompu obsługującego głównie sektor energetyki, wodociągi, a także przemysł chemiczny. Do Wafapompu należała ponadto fabryka pomp w Świdnicy. Przez pewien czas prowadziliśmy działalność w takiej konfiguracji, starając się maksymalnie wykorzystać potencjał infrastruktury produkcyjnej. Z czasem okazało się, że utrzymanie tak rozbudowanej struktury jest nieefektywne i w związku z tym rozpoczęliśmy proces optymalizacji.

Konsolidacja z informatyką w tle

O procesie konsolidacji spółek Grupy Nowy Styl na platformie IFS Applications opowiada MARIUSZ SOBOCIŃSKI, IT & Business Analyst Director, Grupa Nowy Styl.

Grupa Nowy Styl wykorzystuje IFS Applications już od kilkunastu lat. W pierwotnym rozwiązaniu była to jedna instancja systemu, która obejmowała kilka spółek na terenie Polski. Proces konsolidacji spółek krajowych odbywał się stopniowo, poprzez migrację do wersji IFS Applications 2003. Architektura była prosta — jedna aplikacja, jedna firma.

Od roku 2009, przez kolejne lata, następował proces związany z tworzeniem Grupy Nowy Styl w Europie. Grupa posiadała wtedy spółki zależne we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Kapitałowo podlegały one Grupie Nowy Styl, ale operacyjnie działały praktycznie niezależnie.