Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Konsolidacja z informatyką w tle

O procesie konsolidacji spółek Grupy Nowy Styl na platformie IFS Applications opowiada MARIUSZ SOBOCIŃSKI, IT & Business Analyst Director, Grupa Nowy Styl.

Grupa Nowy Styl wykorzystuje IFS Applications już od kilkunastu lat. W pierwotnym rozwiązaniu była to jedna instancja systemu, która obejmowała kilka spółek na terenie Polski. Proces konsolidacji spółek krajowych odbywał się stopniowo, poprzez migrację do wersji IFS Applications 2003. Architektura była prosta — jedna aplikacja, jedna firma.

Od roku 2009, przez kolejne lata, następował proces związany z tworzeniem Grupy Nowy Styl w Europie. Grupa posiadała wtedy spółki zależne we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Kapitałowo podlegały one Grupie Nowy Styl, ale operacyjnie działały praktycznie niezależnie.

15 lat z IFS Applications

O rozwoju wspomaganym przez IT opowiada GRZEGORZ MIKUCKI, Dyrektor Informatyki w spółce Ceramika Paradyż.

► IFS Applications wspomaga procesy biznesowe w Grupie Paradyż od roku 2002. Dlaczego już wtedy zdecydowano się na wdrożenie systemu ERP?

Grupa Paradyż swoje pierwsze kroki w produkcji płytek stawiała na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Początki to niewielka produkcja w zakładzie w Opocznie, później dołączył do Grupy zakład w Wielkiej Woli koło Paradyża. Taką ilość produkcji w tych dwóch zakładach produkcyjnych można było obsłużyć w sposób tradycyjny, za pomocą ręcznej rejestracji produkcji i ręcznej sprzedaży. Jednak z chwilą podjęcia decyzji o budowie kolejnego zakładu produkcyjnego, tym razem w Tomaszowie Mazowieckim, Zarząd firmy zdał sobie sprawę, że tradycyjny sposób zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności zarządzania produkcją i sprzedażą, nie będzie wystarczający. Podjęto wówczas decyzję o wdrożeniu systemu klasy ERP, który połączy trzy zakłady w całość. W 2002 roku dokonaliśmy wyboru systemu IFS Applications 2003, który uruchomiliśmy produkcyjnie w roku 2003.

W 21 wiek z IFS Applications

O 17 latach z IFS Applications z perspektywy własnego doświadczenia opowiada TOMASZ CZUB, IT Manager, Bolix S.A.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO

Pod koniec lat 90. nasza firma szybko się rozwijała, powstawały składy fabryczne we wszystkich większych miastach w Polsce. Korzystaliśmy wtedy z niezintegrowanych narzędzi do zarządzania magazynem i sprzedażą, z systemu kadrowo-płacowego i księgowego. Brak integracji oznaczał konieczność przenoszenia danych i późniejszej ich konsolidacji, co opóźniało procesy | i utrudniało działania operacyjne. W tej sytuacji zarząd doszedł do wniosku, że niezbędne są nowe narzędzia informatyczne. Po przeanalizowaniu potrzeb stworzyliśmy listę priorytetowych funkcji i okazało się, że jedynie oprogramowanie z najwyższej półki dostarczy satysfakcjonującego rozwiązania. Poszukiwaliśmy odpowiedniego systemu u różnych dostawców. Bardzo istotna była dla nas funkcjonalność wielopozycyjnego rabatowania, którą system IFS Applications zapewniał w standardzie, a której nie znaleźliśmy w żadnej innej aplikacji. Całości dopełniły pozostałe funkcje systemu, które uznaliśmy za niezwykle przydatne. Pozostało uzgodnić warunki i rozpocząć przygodę z IFS.

Jak, ucząc się na błędach innych, dobrze wybrać i wdrożyć system ERP?

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o słabych wynikach finansowych jednego z potentatów branży odzieżowej. W wydanym oświadczeniu spółka przekazała, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy są błędy w działaniu uruchomionego niedawno systemu ERP. Według p.o. prezesa spółki, błędy w oprogramowaniu kosztowały niemal 10 mln zł. Czy ten przykład oznacza, że systemy ERP są mało efektywne? Oczywiście, że nie, ale przy okazji wdrożenia systemu należy zwrócić uwagę na kilka elementów.

Kontrolowanie pracowników w systemach informatycznych

Podkreśla to większość ludzi sukcesu: „największym kapitałem mojego przedsiębiorstwa są ludzie. To dzięki nim odnieśliśmy sukces…”. Gdy podczas prowadzonych przez nas projektów doradczych pytamy Zarządy o najmocniejsze strony przedsiębiorstwa, to niezmiennie otrzymujemy odpowiedź: „pracownicy”. Brzmi wzniośle i chwalebnie, ale...