Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Partnerskie relacje w biznesie

O wieloletniej współpracy z firmą IFS opowiada KRZYSZTOF ŚLATAŁA, Dyrektor ds. Informatyki w spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie.

O SPECYFICE DZIAŁANIA MTP

Targi to przedsiębiorstwo jak każde inne. Ma standardowe potrzeby związane z obsługą finansów, księgowości, remontów, magazynów itp. Równocześnie jednak ma obszary bardzo specyficzne, wymagające indywidualnych rozwiązań. Dotyczy to przykładowo produkcji, która ma charakter tymczasowy — materiały użyte do produkcji wracają do magazynu, gdyż cykl produkcyjny kończy się rozbiórką. Inny przykład — cenniki mamy w złotówkach, a klientów zagranicznych fakturujemy w euro, co wymaga opanowania jednogroszowych różnic przy wielopozycyjnych fakturach. Nasza specyfika działania sprawia, że opieramy się na zaliczkach, również w obrocie międzynarodowym, gdzie zdarza się, że faktura zaliczkowa jest fakturą końcową, do której potem trzeba np. zrobić korektę i wtedy sprawy przestają już być „standardowe”.

W plany wpisany nieustanny rozwój

O znaczeniu nowoczesnego zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa opowiada dr ANDREAS GLENZ, Prezes Zarządu PREVAC Sp. z o.o.

► JAKĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU FIRMY PREVAC?

We współczesnej gospodarce wiedza i informacja stają się jednym z najważniejszych zasobów strategicznych współczesnych organizacji. Utrzymanie obecnej pozycji na rynku wymaga podejmowania trafnych decyzji dotyczących kierunków działania i celów strategicznych. To właśnie wiedza pozwala na podejmowanie właściwych decyzji. Współczesne zarządzanie, siłą rzeczy, wymaga zatem wsparcia informatycznego, które umożliwia szybką i skuteczną analizę danych. Mówimy tutaj zarówno o bieżącej analizie danych określających nasze otoczenie zewnętrzne, jak i o analizie danych umożliwiającej ocenę skuteczności i efektywności naszego działania. Technologie informatyczne stanowią dla nas nieodłączny składnik funkcjonowania i doskonalenia firmy. W nasze plany jest wpisany nieustanny rozwój, który bez wsparcia nowoczesnych technologii informatycznych wydaje się niemożliwy.

Profim rozwija się z IFS Applications

Profim to jeden z czołowych producentów siedzisk biurowych w Europie, oferujący fotele i krzesła obrotowe, krzesła konferencyjne oraz meble soft seating. Od 26 lat istnienia firma stawia na rozwój i jakość. Najnowsze technologie, oryginalne wzornictwo, dopracowane detale to podstawa, na której opiera swoją solidność.

Fabryka Profim znajduje się w miejscowości Turek, położonej w centrum kraju. Tutaj produkowany jest cały asortyment, obejmujący średnio 100 000 siedzisk miesięcznie. Krzesła i fotele wytwarzane w fabryce w Turku wyróżnia rozpoznawalny design, ergonomiczne rozwiązania i wysoka jakość. Oferta firmy obejmuje produkty przeznaczone do biur i innych pomieszczeń, takich jak recepcje, poczekalnie, sale konferencyjne czy audytoryjne. Firma ma własne laboratorium, w którym poszczególne produkty przechodzą szereg prób i testów, przede wszystkim wytrzymałościowych. Są one także testowane pod względem stabilności i bezpieczeństwa.

Nad procesem produkcji czuwa 1900 pracowników, a łączna powierzchnia hal produkcyjno-magazynowych wynosi 50 000 m2. Profim jako pierwszy polski producent krzeseł biurowych otrzymał certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001.

System ERP niezbędny, ale ważna jest kontrola działań

O reorganizacji firmy, inwestycjach oraz roli narzędzi IT w zarządzaniu produkcją rozmawiamy z TOMASZEM HEFCZYCEM, dyrektorem operacyjnym i członkiem zarządu Grupy Powen-Wafapomp.

O GRUPIE POWEN-WAFAPOMP

Grupa Powen-Wafapomp wytwarza wyspecjalizowane, zaawansowane technologicznie produkty. Asortyment jest bardzo szeroki — od niewielkich pomp zatapialnych, po potężne urządzenia przeznaczone dla elektrowni i wodociągów. Ważnym odbiorcą naszych produktów pozostaje górnictwo, które generuje ok. 20—25% przychodów ze sprzedaży. Roczne obroty Grupy Powen-Wafapomp sięgają 100—125 milionów zł.

Grupa Powen-Wafapomp powstała na bazie dwóch dużych fabryk — zabrzańskiego Powenu produkującego pompy i wentylatory dla górnictwa i warszawskiego Wafapompu obsługującego głównie sektor energetyki, wodociągi, a także przemysł chemiczny. Do Wafapompu należała ponadto fabryka pomp w Świdnicy. Przez pewien czas prowadziliśmy działalność w takiej konfiguracji, starając się maksymalnie wykorzystać potencjał infrastruktury produkcyjnej. Z czasem okazało się, że utrzymanie tak rozbudowanej struktury jest nieefektywne i w związku z tym rozpoczęliśmy proces optymalizacji.

Stale poszerzamy zakres funkcjonalny rozwiązania

O wieloletniej, owocnej współpracy z firmą IFS opowiada MARIUSZ WAWAK, Kierownik Działu Informatyki w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie.

Z firmą IFS współpracujemy od roku 2002. Pierwsze wdrożenie systemu IFS Applications objęło podstawowe obszary naszej działalności, takie jak: finanse, kadry i płace, gospodarka magazynowa oraz remonty. Głównym celem tego projektu była pełna kontrola wszystkich zdarzeń finansowych w firmie. Wdrożenie systemu pozwoliło na ścisły monitoring i kontrolę kosztów. Jednocześnie zapewniło możliwość analizy kosztów nie tylko w ujęciu całościowym, ale również w ujęciu przekrojowym, uwzględniającym różnorodne wymiary, takie jak koszty poszczególnych procesów działalności naszej firmy, koszty obsługi danych typów pojazdów czy linii komunikacyjnych. Dzięki takim analizom możemy między innymi z dużą dokładnością oszacować przyszłe koszty związane z wprowadzeniem nowych typów pojazdu na określoną trasę.

Wdrożenie systemu IFS Applications było w naszej firmie ogromnym przedsięwzięciem. W te działania zaangażowany był spory sztab ludzi, nie tylko z naszej strony, ale również ze strony firmy IFS. W pracach zespołu projektowego brali udział zarówno użytkownicy końcowi i pracownicy działu IT, jak i kadra kierownicza.