Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Stale poszerzamy zakres funkcjonalny rozwiązania

O wieloletniej, owocnej współpracy z firmą IFS opowiada MARIUSZ WAWAK, Kierownik Działu Informatyki w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie.

Z firmą IFS współpracujemy od roku 2002. Pierwsze wdrożenie systemu IFS Applications objęło podstawowe obszary naszej działalności, takie jak: finanse, kadry i płace, gospodarka magazynowa oraz remonty. Głównym celem tego projektu była pełna kontrola wszystkich zdarzeń finansowych w firmie. Wdrożenie systemu pozwoliło na ścisły monitoring i kontrolę kosztów. Jednocześnie zapewniło możliwość analizy kosztów nie tylko w ujęciu całościowym, ale również w ujęciu przekrojowym, uwzględniającym różnorodne wymiary, takie jak koszty poszczególnych procesów działalności naszej firmy, koszty obsługi danych typów pojazdów czy linii komunikacyjnych. Dzięki takim analizom możemy między innymi z dużą dokładnością oszacować przyszłe koszty związane z wprowadzeniem nowych typów pojazdu na określoną trasę.

Wdrożenie systemu IFS Applications było w naszej firmie ogromnym przedsięwzięciem. W te działania zaangażowany był spory sztab ludzi, nie tylko z naszej strony, ale również ze strony firmy IFS. W pracach zespołu projektowego brali udział zarówno użytkownicy końcowi i pracownicy działu IT, jak i kadra kierownicza.

System ERP niezbędny, ale ważna jest kontrola działań

O reorganizacji firmy, inwestycjach oraz roli narzędzi IT w zarządzaniu produkcją rozmawiamy z TOMASZEM HEFCZYCEM, dyrektorem operacyjnym i członkiem zarządu Grupy Powen-Wafapomp.

O GRUPIE POWEN-WAFAPOMP

Grupa Powen-Wafapomp wytwarza wyspecjalizowane, zaawansowane technologicznie produkty. Asortyment jest bardzo szeroki — od niewielkich pomp zatapialnych, po potężne urządzenia przeznaczone dla elektrowni i wodociągów. Ważnym odbiorcą naszych produktów pozostaje górnictwo, które generuje ok. 20—25% przychodów ze sprzedaży. Roczne obroty Grupy Powen-Wafapomp sięgają 100—125 milionów zł.

Grupa Powen-Wafapomp powstała na bazie dwóch dużych fabryk — zabrzańskiego Powenu produkującego pompy i wentylatory dla górnictwa i warszawskiego Wafapompu obsługującego głównie sektor energetyki, wodociągi, a także przemysł chemiczny. Do Wafapompu należała ponadto fabryka pomp w Świdnicy. Przez pewien czas prowadziliśmy działalność w takiej konfiguracji, starając się maksymalnie wykorzystać potencjał infrastruktury produkcyjnej. Z czasem okazało się, że utrzymanie tak rozbudowanej struktury jest nieefektywne i w związku z tym rozpoczęliśmy proces optymalizacji.

Konsolidacja z informatyką w tle

O procesie konsolidacji spółek Grupy Nowy Styl na platformie IFS Applications opowiada MARIUSZ SOBOCIŃSKI, IT & Business Analyst Director, Grupa Nowy Styl.

Grupa Nowy Styl wykorzystuje IFS Applications już od kilkunastu lat. W pierwotnym rozwiązaniu była to jedna instancja systemu, która obejmowała kilka spółek na terenie Polski. Proces konsolidacji spółek krajowych odbywał się stopniowo, poprzez migrację do wersji IFS Applications 2003. Architektura była prosta — jedna aplikacja, jedna firma.

Od roku 2009, przez kolejne lata, następował proces związany z tworzeniem Grupy Nowy Styl w Europie. Grupa posiadała wtedy spółki zależne we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Kapitałowo podlegały one Grupie Nowy Styl, ale operacyjnie działały praktycznie niezależnie.

15 lat z IFS Applications

O rozwoju wspomaganym przez IT opowiada GRZEGORZ MIKUCKI, Dyrektor Informatyki w spółce Ceramika Paradyż.

► IFS Applications wspomaga procesy biznesowe w Grupie Paradyż od roku 2002. Dlaczego już wtedy zdecydowano się na wdrożenie systemu ERP?

Grupa Paradyż swoje pierwsze kroki w produkcji płytek stawiała na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Początki to niewielka produkcja w zakładzie w Opocznie, później dołączył do Grupy zakład w Wielkiej Woli koło Paradyża. Taką ilość produkcji w tych dwóch zakładach produkcyjnych można było obsłużyć w sposób tradycyjny, za pomocą ręcznej rejestracji produkcji i ręcznej sprzedaży. Jednak z chwilą podjęcia decyzji o budowie kolejnego zakładu produkcyjnego, tym razem w Tomaszowie Mazowieckim, Zarząd firmy zdał sobie sprawę, że tradycyjny sposób zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności zarządzania produkcją i sprzedażą, nie będzie wystarczający. Podjęto wówczas decyzję o wdrożeniu systemu klasy ERP, który połączy trzy zakłady w całość. W 2002 roku dokonaliśmy wyboru systemu IFS Applications 2003, który uruchomiliśmy produkcyjnie w roku 2003.

W 21 wiek z IFS Applications

O 17 latach z IFS Applications z perspektywy własnego doświadczenia opowiada TOMASZ CZUB, IT Manager, Bolix S.A.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO

Pod koniec lat 90. nasza firma szybko się rozwijała, powstawały składy fabryczne we wszystkich większych miastach w Polsce. Korzystaliśmy wtedy z niezintegrowanych narzędzi do zarządzania magazynem i sprzedażą, z systemu kadrowo-płacowego i księgowego. Brak integracji oznaczał konieczność przenoszenia danych i późniejszej ich konsolidacji, co opóźniało procesy | i utrudniało działania operacyjne. W tej sytuacji zarząd doszedł do wniosku, że niezbędne są nowe narzędzia informatyczne. Po przeanalizowaniu potrzeb stworzyliśmy listę priorytetowych funkcji i okazało się, że jedynie oprogramowanie z najwyższej półki dostarczy satysfakcjonującego rozwiązania. Poszukiwaliśmy odpowiedniego systemu u różnych dostawców. Bardzo istotna była dla nas funkcjonalność wielopozycyjnego rabatowania, którą system IFS Applications zapewniał w standardzie, a której nie znaleźliśmy w żadnej innej aplikacji. Całości dopełniły pozostałe funkcje systemu, które uznaliśmy za niezwykle przydatne. Pozostało uzgodnić warunki i rozpocząć przygodę z IFS.