Rejestracja na webinarium

Jak Infor CloudSuite Food & Beverage pomaga producentom przygotować się do zgodności z przepisami COOL i do wycofywania produktów?

Wspomaganie powtarzalnego przygotowywania żywnośœci wysokiej jakośœci Realizacja obowiązku podawania na etykietach kraju pochodzenia (Country of Origin Labeling - COOL) i innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywnoœści staje się coraz bardziej złożona. Urzędy państwowe i duże sieci handlowe wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne uregulowania i wymagają podawania coraz bardziej szczegółowych informacji.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

Jak Infor CloudSuite Food & Beverage pomaga producentom przygotować się do zgodności z przepisami COOL i do wycofywania produktów?

Wspomaganie powtarzalnego przygotowywania żywnośœci wysokiej jakośœci Realizacja obowiązku podawania na etykietach kraju pochodzenia (Country of Origin Labeling - COOL) i innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywnoœści staje się coraz bardziej złożona. Urzędy państwowe i duże sieci handlowe wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne uregulowania i wymagają podawania coraz bardziej szczegółowych informacji.

Wywiązywanie się z obowiązku zapewniania bezpieczeństwa żywnośœci jest dodatkowo komplikowane przez wzrastającą globalizację, zarówno po stronie zaopatrzenia, jak i dystrybucji oraz zróżnicowanie przepisów i wymagań w różnych krajach. Bezpieczeństwo, dokładne etykietowanie i identyfikowalnoœść żywnośœci nabiera coraz większego znaczenia. Podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo wyrobów spożywczych, poczynając od składników, a na stołach konsumentów kończąc, musi być najważniejszym priorytetem producentów w branży spożywczej.

Pobierz cały artykuł.