Rejestracja na webinarium

ENERGO-PRO GEORGIA USPRAWNIA ZARZĄDZANIE I ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZY UŻYCIU IFS APPLICATIONS

Spółka ENERGO-PRO Georgia, największy gruziński wytwórca energii elektrycznej, jest właścicielem 15 średniej i małej wielkości hydroelektrowni o łącznej mocy 482 MW oraz elektrowni gazowej o mocy 110 MW. Z usług ENERGO-PRO Georgia korzysta ponad 1,2 mln klientów na terytorium Gruzji. Wdrożenie systemu IFS Applications zapewniło integrację używanych rozwiązań informatycznych i pozwoliło na optymalizację kluczowych procesów biznesowych realizowanych w firmie ENERGO-PRO Georgia.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

ENERGO-PRO GEORGIA USPRAWNIA ZARZĄDZANIE I ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZY UŻYCIU IFS APPLICATIONS

Spółka ENERGO-PRO Georgia, największy gruziński wytwórca energii elektrycznej, jest właścicielem 15 średniej i małej wielkości hydroelektrowni o łącznej mocy 482 MW oraz elektrowni gazowej o mocy 110 MW. Z usług ENERGO-PRO Georgia korzysta ponad 1,2 mln klientów na terytorium Gruzji. Wdrożenie systemu IFS Applications zapewniło integrację używanych rozwiązań informatycznych i pozwoliło na optymalizację kluczowych procesów biznesowych realizowanych w firmie ENERGO-PRO Georgia.

ENERGO-PRO Georgia jest wiodącym operatorem hydroenergetycznym w regionie Kaukazu Południowego, który w pełni obsługuje zapotrzebowanie regionu na energię elektryczną. Firma koncentruje swoje działania wokół takich obszarów, jak niezawodna dostawa energii elektrycznej, stałe inwestowanie w rozwój sieci elektroenergetycznych, zwiększanie produkcji energii i efektywności rynkowej, inwestowanie w modernizację istniejących elektrowni oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju sektorów energetycznych.


Główne wyzwania biznesowe, z jakimi firma ENERGO-PRO Georgia musiała się zmierzyć, to skuteczne i przejrzyste zarządzanie działaniami biznesowymi i zasobami przedsiębiorstwa oraz efektywne wdrażanie programu inwestycji. Kluczowe znaczenie miało zapewnienie dostępu do dokładnych danych i informacji dotyczących majątku przedsiębiorstwa oraz realizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych.


Przed wdrożeniem systemu IFS Applications w firmie używano nie-zintegrowanych narzędzi IT, które nie spełniały rosnących potrzeb firmy, zwłaszcza w zakresie realizacji licznych projektów z zakresu obsługi technicznej, remontów i modernizacji infrastruktury. Do skutecznego zarządzania działalnością firmy niezbędny stał się system zintegrowany klasy ERP.


INTEGRACJA I OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Poszukiwania odpowiedniego rozwiązania rozpoczęto w roku 2013 od szczegółowej analizy dostępnych na rynku ofert. Przedstawiciele ENERGO-PRO Georgia odbyli również kilka wizyt referencyjnych, m.in. w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. W efekcie tych działań zarząd ENERGO-PRO Georgia zdecydował się na wybór systemu IFS Applications, który okazał się najlepiej dostosowany do wymagań firmy odzwierciedlających bieżące wyzwania rynkowe. Wysoko oceniono możliwości funkcjonalne rozwiązania, zwłaszcza w zakresie obsługi remontów i logistyki oraz zarządzania projektami. Istotnym czynnikiem decydującym o wyborze firmy IFS było również jej wieloletnie doświadczenie branżowe oraz pozytywne opinie klientów IFS z sektora energetyki.


W roku 2014 podpisano umowę z firmą IFS i rozpoczęła się procedura wdrożeniowa. W ENERGO-PRO

zespół wdrożeniowy składający się z kilkunastu osób odpowiedzialnych za najważniejsze obszary działania firmy, takie jak finanse, logistyka, remonty oraz zasoby ludzkie. Osoby te — kluczowi użytkownicy systemu —

prowadziły szkolenia użytkowników końcowych. W projekcie wdrożeniowym brali również udział konsultanci z Alter Systems, partnera IFS. Pełne uruchomienie systemu nastąpiło w roku 2017. Od tego momentu wszystkie procesy biznesowe w ENERGO-PRO Georgia są realizowane ze wsparciem systemu IFS Applications.


Proces wdrożeniowy trwał stosunkowo długo i wymagał dużego zaangażowania ze strony całego zespołu, ale biorąc pod uwagę wielkość naszej firmy, profil prowadzonej działalności i szeroki zakres wdrożenia, ramy czasowe projektu okazały się optymalne” — komentuje Irakli Avaliani, Project Manager, ENERGO-PRO Georgia.


Wdrożenie systemu IFS Applications w firmie ENERGO-PRO Georgia zapewniło integrację systemów informatycznych i optymalizację kluczowych procesów biznesowych. Przekłada się to na większą efektywność działań w takich obszarach, jak finanse, gospodarka magazynowa, przeglądy i remonty maszyn i urządzeń, zasoby ludzkie oraz zarządzanie projektami. Z rozwiązania korzysta 340 pracowników firmy ENERGO-PRO Georgia.


KORZYŚCI Z WDROŻENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

System IFS Applications zapewnił przejrzystość procesów firmowych, umożliwiając ich optymalizację. Wszystkie działy firmy są zaangażowane w proces wprowadzania informacji do systemu ERP. Poprawiła się komunikacja wewnątrz firmowa oraz jakość pracy zespołowej.

Firma prowadzi szeroko zakrojony program inwestycyjny, dlatego kluczowe znaczenie ma zapewnienie dostępu do pełnych informacji związanych z prowadzonymi projektami. Rozwiązanie firmy IFS dało możliwość uporządkowania podstawowych działań i zwiększenia kontroli nad procesami projektowymi.


W chwili obecnej największą korzyścią z wdrożenia są dokładne dane. Dysponujemy stałym dostępem do aktualnych informacji, co pozwala na pełną kontrolę i skuteczną obsługę techniczną naszej rozległej i złożonej infrastruktury. Ulepszyliśmy zarządzanie procesami i skróciliśmy czas reakcji na zgłaszane problemy. Co ważne, dysponujemy aktualnymi, scentralizowanymi informacjami dotyczącymi zapasów we wszystkich naszych magazynach. W przyszłości spodziewamy się dalszych korzyści, m.in. w obszarze planowania i budżetowania” — stwierdza Irakli Avaliani.


Mikheil Botsvadze, prezes JSC ENERGO-PRO Georgia, podsumowuje: „Wdrożenie systemu IFS Applications to ważny etap w naszym rozwoju. Jesteśmy przekonani, że wpłynie ono pozytywnie na prowadzone przez nas przyszłe działania biznesowe i zarządzanie majątkiem naszego przedsiębiorstwa. Na miarodajne wyniki musimy jeszcze trochę poczekać. Spodziewamy się, że efekt finalny zobaczymy w perspektywie 2—3 lat. Zdajemy sobie sprawę, że w dużym stopniu zależy to od nas samych — od tego, jak skutecznie będziemy wykorzystywać możliwości systemu w przyszłości”.


KORZYŚCI

 • Sprawne zarządzanie finansami.
 • Sprawne zarządzanie projektami.
 • Lepsze zarządzanie zapasami.
 • Efektywne zarządzanie remontami i naprawami maszyn i wyposażenia.
 • Poprawa komunikacji w firmie.
 • Poprawa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.


WDROŻONE MODUŁY

 • IFS Finanse
 • IFS Zarządzanie Projektami
 • IFS Łańcuch Dostaw
 • IFS Sprzedaż i Serwis
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją
 • IFS Remonty
 • IFS Zasoby Ludzkie
 • IFS Płace


Liczba użytkowników: 340


O FIRMIE JSC ENERGO-PRO GEORGIA

JSC ENERGO-PRO Georgia jest spółką-córką firmy ENERGO-PRO a.s. oraz członkiem grupy ENERGO-PRO, która zrzesza zakłady wytwarzające i dystrybuujące energię elektryczną w Czechach, Bułgarii, Gruzji i Turcji. Obecnie wartość rynkowa aktywów Grupy ENERGO-PRO przekracza 650 mln euro. Grupa specjalizuje się w hydroenergetyce i koncentruje się na rozwoju działalności w Europie Środkowej i Wschodniej, a także w regionie Morza Czarnego i Kaukazu. Grupa ENERGO-PRO dysponuje mocą ponad 860 MW i ma ponad 2 miliony klientów. Liczba zatrudnionych pracowników przekracza 8000. Więcej informacji: www.energo-pro.ge


GRUPA ENERGO-PRO W LICZBACH

15 hydroelektrowni i jedna elektrownia gazowa w Gruzji

2 hydroelektrownie w Czechach

14 hydroelektrowni w Bułgarii

5 hydroelektrowni w Turcji


Spółka ENERGO-PRO Georgia, największy gruziński wytwórca energii elektrycznej, jest właścicielem 15 średniej i małej wielkości hydroelektrowni o łącznej mocy 482 MW oraz elektrowni gazowej o mocy 110 MW. Z usług ENERGO-PRO Georgia korzysta ponad 1,2 mln klientów na terytorium Gruzji. Wdrożenie systemu IFS Applications zapewniło integrację używanych rozwiązań informatycznych i pozwoliło na optymalizację kluczowych procesów biznesowych realizowanych w firmie ENERGO-PRO Georgia.