Rejestracja na webinarium

Rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie i firma Accenture zwiększą wydajność ponad 500 techników serwisowych firmy Eltel Norway

Eltel  Norway umacnia swoją pozycję lidera rynkowego i zwiększa satysfakcję  klienta dzięki rozwiązaniu IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Eltel Norway zadecydowała o wdrożeniu rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie (IFS FSM) oraz rozpoczęciu współpracy z firmą Accenture w celu umocnienia własnej pozycji lidera rynku usług serwisowych w zakresie obsługi kluczowej infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej w Skandynawii, Polsce oraz w Niemczech. Rozwiązanie IFS FSM zostanie wdrożone jako główna platforma technologiczna firmy Eltel.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

Rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie i firma Accenture zwiększą wydajność ponad 500 techników serwisowych firmy Eltel Norway

Eltel  Norway umacnia swoją pozycję lidera rynkowego i zwiększa satysfakcję  klienta dzięki rozwiązaniu IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Eltel Norway zadecydowała o wdrożeniu rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie (IFS FSM) oraz rozpoczęciu współpracy z firmą Accenture w celu umocnienia własnej pozycji lidera rynku usług serwisowych w zakresie obsługi kluczowej infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej w Skandynawii, Polsce oraz w Niemczech. Rozwiązanie IFS FSM zostanie wdrożone jako główna platforma technologiczna firmy Eltel.

W 2017 roku firma Eltel Norway rozpoczęła program transformacji mobilnego personelu w celu umocnienia swojej pozycji rynkowego lidera i optymalizacji działań serwisowych. Elementem kluczowym było znalezienie najlepszego na rynku rozwiązania do zarządzania działaniami pracowników mobilnych, które umożliwiłoby wydajną obsługę działań serwisowych firmy Eltel na terenie Norwegii. Po wnikliwej analizie firma Eltel wybrała rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie oferujące funkcje planowania i optymalizacji harmonogramu oraz zarządzania kontaktami z klientami. Zarządzaniem programem i zmianami zajmie się globalna firma Accenture Będzie ona również pełnić rolę konsultanta, zapewniając firmie Eltel potrzebne wsparcie.

„Ten projekt ma na celu umożliwienie firmie Eltel wejścia na kolejny poziom wydajności i ugruntowanie jej pozycji jako lidera usług serwisowych w Norwegii” — powiedział Thor-Egel Bråthen, dyrektor zarządzający w firmie Eltel Norway. „Rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie wyposaży naszych techników w narzędzie optymalizujące ich pracę, napędzające nasze ciągłe dążenie do udoskonalania usług i wspierające interakcję z klientami”.

Eltel Group korzysta z rozwiązań firmy IFS od roku 2000, w którym zadecydowała o wdrożeniu systemu IFS Applications™. Wdrożenie rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie umożliwi firmie skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie produkcją i zasobami. Z rozwiązania będzie korzystać ponad 500 techników serwisowych i 30 pracowników administracyjnych.

Glenn Arnesen, prezes IFS Scandinavia, dodał: „Bardzo cieszy nas fakt, że po prawie dwóch dekadach współpracy firma Eltel zdecydowała się wdrożyć kolejne technologie naszej firmy. Stanowi to potwierdzenie silnej pozycji firmy IFS w branży serwisowej oraz jej zaangażowania w oferowanie światowej klasy rozwiązania do zarządzania serwisem w terenie. Dzięki współpracy z naszym długoletnim partnerem, firmą Accenture, projekt wdrożeniowy przebiegnie sprawnie, a jego wynikiem będzie szybki zwrot z inwestycji firmy Eltel w rozwiązanie do zarządzania serwisem w terenie”.

Więcej informacji na temat zaangażowania firmy IFS w pomoc przedsiębiorstwom z branży serwisowej zawiera strona: www.ifsworld.com/corp/solutions/service-management/field-service-management/.

 

O firmie Eltel

Firma Eltel jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą usług technicznych w zakresie kluczowych elementów  inteligentnej infrastruktury (sieci Infranet) między innymi w segmentach rynkowych związanych z energetyką i komunikacją. Firma prowadzi swoje działania na terenie Skandynawii, Polski oraz Niemiec. Firma Eltel oferuje szeroką gamę usług zintegrowanych: od obsługi technicznej i działań modernizacyjnych po realizację projektów. Eltel może się poszczycić zróżnicowanym portfelem kontraktowym i rosnącą liczbą klientów, do której należą właściciele dużych sieci. W 2017 roku firma Eltel osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,3 miliarda euro. Obecnie firma zatrudnia ok. 8000 pracowników. Od 2015 roku firma Eltel AB jest notowana na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.