Rejestracja na webinarium

Połączenie Asseco Business Solutions S.A z Macrologic S.A.

Dnia 2 stycznia 2018 roku nastąpiło połączenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A. Jego celem jest dalszy rozwój kompetencji Asseco Business Solutions w zakresie produkcji oraz utrzymania systemów ERP dla przedsiębiorstw. Marka Macrologic zostanie włączona do oferty rozwiązań do zarządzania Asseco Business Solutions dla średnich i dużych przedsiębiorstw na polskim rynku.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

Połączenie Asseco Business Solutions S.A z Macrologic S.A.

Dnia 2 stycznia 2018 roku nastąpiło połączenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A. Jego celem jest dalszy rozwój kompetencji Asseco Business Solutions w zakresie produkcji oraz utrzymania systemów ERP dla przedsiębiorstw. Marka Macrologic zostanie włączona do oferty rozwiązań do zarządzania Asseco Business Solutions dla średnich i dużych przedsiębiorstw na polskim rynku.

Połączenie ww. spółek nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Macrologic S.A. (spółka przejmowana) na Asseco Business Solutions S.A. (spółka przejmująca). W wyniku połączenia spółka Macrologic S.A. została rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji. Na skutek połączenia, zdniem 2 stycznia 2018 r. spółka Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki d. Macrologic S.A. oraz wewszelkie stosunki prawne, których stroną była dotychczas spółkaMacrologic S.A.

Liczymy na to, że połączenie Asseco Business Solutions z firmą Macrologic umożliwinam osiągnięcie efektu synergii, który będzie opierać się na takich filarach jak wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, wiedzy eksperckiej oraz technologii informatycznych. Wszystko po to, aby oferować użytkownikom systemów ERP – zarówno marek Asseco Business Solutions, jak i Macrologic, jak najlepsze rozwiązania dozarządzana procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie”– mówi Wojciech Barczentewicz, Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

Po połączeniu Macrologic z Asseco Business Solutions będziemy kontynuować naszą dotychczasową działalność, czyli rozwijać obecne systemy oraz usługi marki Macrologic, aby mogły one jeszcze skuteczniej wspierać naszych klientów w rozwiązywaniu problemów biznesowych oraz wykonywaniu zadań w ramach opisanych w firmie procesów”– dodaje Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, Dyrektor Działu Sprzedażyi Wdrożeń Macrologic ERP w Asseco Business Solutions S.A.

Asseco Business Solutions towiodący polski producent systemów klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem. Każdego dnia z oprogramowania Softlab ERP byAsseco, przeznaczonego dla średnich i dużych organizacji, korzysta kilkanaście tysięcy użytkowników, wprowadzając do niego i przetwarzając miliony rekordów, w tym setki zamówień, wydań,faktur oraz innych dokumentów.

Macrologic to znana od wielu lat na rynku marka rozwiązań informatycznych dla firm. SystemMacrologic Merit jest pierwszym polskim procesowym systemem ERP,który wspiera realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. Program Macrologic ERP wspomaga takie dziedziny prowadzenia biznesu jak: ewidencja i planowanie zasobów (ERP),zarządzanie informacją i wiedzą (KM oraz CRM) oraz analizy zarządcze (BI).