Rejestracja na webinarium

Microsoft Dynamics NAV w Telemond Holding

Wdrożenie systemu ERP, wykonane równolegle we wszystkich spółkach grupy Telemond, pozwoliło przede wszystkim na ujednolicenie procesów oraz funkcjonalności, gdyż wszystkie dane przechowywane są obecnie w jednej bazie. Spółki osiągnęły szereg korzyści przekładających się na wyższy poziom zarządzania danymi, lepszą i szybszą decyzyjność, efektywniejsze procesy produkcyjne i biznesowe, realizowane w obrębie grupy. 


Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

Microsoft Dynamics NAV w Telemond Holding

Wdrożenie systemu ERP, wykonane równolegle we wszystkich spółkach grupy Telemond, pozwoliło przede wszystkim na ujednolicenie procesów oraz funkcjonalności, gdyż wszystkie dane przechowywane są obecnie w jednej bazie. Spółki osiągnęły szereg korzyści przekładających się na wyższy poziom zarządzania danymi, lepszą i szybszą decyzyjność, efektywniejsze procesy produkcyjne i biznesowe, realizowane w obrębie grupy. 


W skład Telemond Holding wchodzą 4 spółki produkcyjne: Teleskop (producent konstrukcji spawanych ze stali o wysokiej wytrzymałości), Montel (specjalizuje się w konstrukcjach spawanych (kratownicach), wykonanych z rur stalowych, o wysokiej wytrzymałości), Henschel Engineering Automotive (produkuje lekkie skrzynie ładunkowe do samochodów transportowych), oraz Teleyard (produkuje konstrukcje spawane ze stali wysokowytrzymałej i odpornej na ścieranie). Trzy z nich zlokalizowane są w Kostrzynie nad Odrą, a jedna w Szczecinie. Posiadają odrębną strukturę, specyfikę oraz zakres produkcji. W 2015 roku wszystkie firmy grupy Telemond zostały objęte projektem wdrożeniowym systemu Microsoft Dynamics NAV.

Wyzwania

Głównym powodem wdrożenia była potrzeba ujednolicenia oraz usystematyzowania danych i procesów między spółkami, a także praca na wspólnej bazie danych. Grupa Telemond decydując się na nowe rozwiązanie ERP chciała również wprowadzić porządek w obszarze technicznym, gdyż wcześniej korzystała z dwóch odrębnych baz danych. Pojawiały się liczne problemy podczas wprowadzania modyfikacji i aktualizacji.

Rozwiązanie

W ramach projektu wdrożono system Microsoft Dynamics NAV 2015 w obszarach:

- Finanse,

- Zakupy,

- Sprzedaż,

- Produkcja (planowanie oraz realizacja zleceń),

- Bankowość elektroniczna,

- Agiles Workflow wspomagający nadzór nad procesami biznesowymi zachodzącymi w spółkach,

- Moduł List materiałowych pozwalający wygenerować listę komponentów produktu, który wejdzie do produkcji,

- Moduł Rejestracja czasu i zużyć na produkcji służąca do rejestrowania wybranych operacji w marszrucie oraz rejestracji zużycia materiałów na produkcji,

- MDMS (Master Data Management System) pozwalające ustandaryzować dane finansowe, magazynowe, procesy oraz kartoteki zapasów i dostawców wszystkich spółek

- System automatycznego przechwytywania danych ADCS do przyjęć magazynowych określonych rodzajów materiałów.

Korzyści z wdrożenia Microsoft Dynamics NAV

Wdrożenie systemu ERP, wykonane równolegle we wszystkich spółkach grupy Telemond, pozwoliło przede wszystkim na ujednolicenie procesów oraz funkcjonalności, gdyż wszystkie dane przechowywane są obecnie w jednej bazie. Spółki osiągnęły szereg korzyści przekładających się na wyższy poziom zarządzania danymi, lepszą i szybszą decyzyjność, efektywniejsze procesy produkcyjne i biznesowe, realizowane w obrębie grupy.

Plany na przyszłość

W przyszłości Telemond planuje wdrożenie dodatkowych rozwiązań biznesowych oraz branżowych, które pozwolą na rozwój firmy. Wśród nich rozważane jest raportowanie Business Intelligence aby poprawić efektywność raportowania. Testowane jest również rozwiązanie Netronic do wizualnego planowania produkcji oraz elektroniczna wymiana danych między spółką Teleskop, a jednym z wiodących klientów - firmą Liebherr.


"W Microsoft Dynamics NAV cenimy przede wszystkim elastyczność, dzięki której możemy wprowadzać zmiany w systemie we własnym zakresie, bez potrzeby angażowania konsultantów zewnętrznych. Warto również zwrócić uwagę na przyjazny interfejs dla użytkowników, który mocno przypomina pozostałe produkty Microsoftu, na których pracujemy na co dzień. Dzięki temu praca z systemem staje się przyjemniejsza oraz bardziej intuicyjna. Dużym walorem jest także możliwość personalizacji oraz dostosowywanie widoków." - Kamil Olszewski: Kierownik Działu IT/ERP Teleskop Sp. z o.o.