Rejestracja na webinarium

ISO 9001 dla Sii Polska

Z ogromną  przyjemnością pragniemy poinformować, że firma Sii otrzymała certyfikat  zgodności z normą ISO 9001:2008. 

Proces wdrożenia systemu ISO rozpoczął się w czerwcu roku ubiegłego i trwał 10 miesięcy.

Zakres audytu obejmował usługi informatyczne w  zakresie rozwoju oprogramowania i integracji systemów, zarządzania  infrastrukturą IT, testów, usług service desk i inżynieryjnych, świadczone  według określonych modeli współpracy z klientem.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

ISO 9001 dla Sii Polska

Z ogromną  przyjemnością pragniemy poinformować, że firma Sii otrzymała certyfikat  zgodności z normą ISO 9001:2008. 

Proces wdrożenia systemu ISO rozpoczął się w czerwcu roku ubiegłego i trwał 10 miesięcy.

Zakres audytu obejmował usługi informatyczne w  zakresie rozwoju oprogramowania i integracji systemów, zarządzania  infrastrukturą IT, testów, usług service desk i inżynieryjnych, świadczone  według określonych modeli współpracy z klientem.

Głównymi procesami objętymi certyfikacją w Sii były: sprzedaż, rekrutacja, dostarczanie usług i administracja. Wdrożenie angażowało pracowników z wielu działów, kadrę zarządzającą najwyższego szczebla wraz z CEO Sii.

ISO 9001 to standard rozpoznawany i akceptowany i na całym świecie, dlatego certyfikat zgodności miał być przede wszystkim potwierdzeniem wysokiej jakości procesów i świadczonych usług dla naszych klientów. Niemniej to nie jedyna korzyść. Przygotowanie do procesu certyfikacji było okazją do uporządkowania i usprawnienia procesów w firmie, wdrożenia narzędzi projektowania i organizacji procesów a także rozwoju współpracy pomiędzy działami. Wpłynęło to na usprawnienie działania firmy i udoskonalenie usług i produktów oferowanych klientom Sii.

"Za największy sukces  można uznać fakt, że wdrożenie normy nie wiązało się z nadmierną biurokracją.  ISO zostało wdrożone na bazie procesów i procedur już funkcjonujących w firmie.  Zostały one dopracowane tak, aby dopasować je do wymogów normy. Dzięki takiemu  podejściu, System Zarządzania Jakością nie jest tworem stworzonym sztucznie,  funkcjonującym jedynie na potrzeby certyfikacji, jest natomiast narzędziem  wspierającym poprawne funkcjonowanie procesów w firmie" – mówi Aleksandra Malinowska, Specjalistka ds. Jakości Procesów Biznesowych w Sii, odpowiedzialna za wdrożenie systemu ISO.