Rejestracja na webinarium

Co 10 firma korzysta z dedykowanego systemu PDM?


PDM (ang. Product Data Management) jest platformą biznesową zbierającą dane o produkcie, metodach jego wytwarzania i zasobach technologicznych. Oprogramowanie to jest przeznaczone dla technologów, konstruktorów, wydziałów produkcyjnych oraz działów jakości.

Główne funkcje systemu to: gromadzenie danych wymaganych do projektowania, rozwoju i produkowania oraz zarządzanie tymi danymi, zarządzanie harmonogramem projektu, w tym także planowanie zmian oraz kontrola zadań uczestników projektu.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

Co 10 firma korzysta z dedykowanego systemu PDM?


PDM (ang. Product Data Management) jest platformą biznesową zbierającą dane o produkcie, metodach jego wytwarzania i zasobach technologicznych. Oprogramowanie to jest przeznaczone dla technologów, konstruktorów, wydziałów produkcyjnych oraz działów jakości.

Główne funkcje systemu to: gromadzenie danych wymaganych do projektowania, rozwoju i produkowania oraz zarządzanie tymi danymi, zarządzanie harmonogramem projektu, w tym także planowanie zmian oraz kontrola zadań uczestników projektu.

Jak wykazało badanie* przeprowadzone w 2016 roku na grupie przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, 9% firm do projektowania wyrobów gotowych wykorzystuje dedykowane oprogramowanie PDM. Wśród producentów respondenci najczęściej wskazywali dostawców takich jak: Siemens, SolidWorks oraz SAP.

Narzędzia wykorzystywane przez ankietowanych najgorzej radzą sobie z przekazywaniem dokumentacji dla produkcji w formacie 3D, wskazało na tę cechę aż 61% przedsiębiorstw. Innym problemem jest także kontrola nad procesem opracowania produktu poprzez konfigurowalne obiegi zadań, brak takiej funkcjonalności zadeklarowało 57% przedstawicieli firm.


Oceń czy Ty również potrzebujesz systemu PDM poprzez wypełnienie ankiety na stronie: http://pdmdlaprzemyslu.pl/potrzebujesz-pdm/ 

Więcej o systemach PDM w Niezbędniku PDM dla przemysłu.


*Badanie zostało przeprowadzone przez Zespół marketer-IT w okresie sierpień-październik 2016 roku. W badaniu uczestniczyła próba 120 firm z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. Podczas badania pracownicy przedsiębiorstw zostali poproszeni o scharakteryzowanie procesu projektowania wyrobów gotowych.

/content/files/3/3/869d0d1d4ac9f8cdf495c5d371cbd459902c9103.jpg_t_main.jpg

Redakcja decyzje-IT.pl

Misją serwisu jest wspieranie decydentów i wszystkich innych osób uczestniczących w usprawnianiu zarządzania przedsiębiorstwem lub organizacją z wykorzystaniem technologii informatycznych w podejmowanych przez nich decyzjach w obszarze IT.